Op weg naar rust

“U bent de eerste die naar ons luistert …” zegt een moeder in tranen door de telefoon. Ze is niet de enige moeder die dat verzucht. De meeste mensen die ik heb begeleid hebben al vele hulpverleningscontacten achter de rug. Bijna allemaal zijn ze bij de eerste kennismaking verbaasd: voor het eerst treffen ze iemand die echt luistert, hun pijn en problemen (h)erkent. Eindelijk voelen ze zich gehoord en durven ze samen met de coach op weg te gaan naar een leven dat leuker en rijker zal zijn. Tijdens een eerste huisbezoek krijg ik soms al binnen tien minuten het vertrouwen van een nieuwe cliënt en maken we een vervolgafspraak. De ouders of partner kijken vaak opgelucht of diep geroerd toe. Zij hadden niet gedacht dat het iemand nog zou lukken het vertrouwen te winnen.

Deze telefoontjes, vaak uit alle hoeken van het land en de verbluffende resultaten van een eerste gesprek, zijn voor mij aanleiding geweest om mijn manier van kijken naar mensen met autisme, mijn manier van contact maken en mijn manier van werken in de praktijk, inzichtelijk te maken voor andere begeleiders.

Voor wie is dit boek bedoeld?
Dit boek is bestemd voor al degenen die betrokken zijn bij jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met autisme. In de eerste plaats is het geschreven voor professionele begeleiders en coaches. Professionals in opleiding zal het helpen bij de vorming van een juiste beroepshouding als je met mensen met autisme wilt werken. Maar ook ouders en partners zullen de voorbeelden en tips uit het boek zeker herkennen.
De uitleg kan hen helpen de gevolgen van autisme inzichtelijk te maken aan de buitenwereld. Het kan ook mensen met autisme helpen als ze aan anderen willen uitleggen wat de invloed van autisme op hun leven is.

Wat kun je met dit boek?
Als je dit boek gelezen hebt (niet te snel, laat het soms maar even op je inwerken…) dan weet ook jij hoe je contact maakt met iemand met een autisme spectrum stoornis; hoe je vertrouwen wekt en geeft. Je begrijpt de gevolgen van autisme beter en je begrijpt hoe diep deze doorwerken in het dagelijks leven. Maatwerk leveren
zal geen loze kreet meer zijn, want je bent in staat om werkelijk aan te sluiten bij de

wensen en behoeften van je cliënt (of ouder, of partner). Je brengt en houdt overzicht. Je weet stress te verminderen en creëert rust. Je analyseert, anticipeert en handelt.
Je weet wanneer je het voortouw moet nemen en hoe je daarin de eigen regie van de ander respecteert. Je kunt delen van het boek ook gebruiken om anderen (familie, meesters en juffen, leidinggevenden of collega’s) inzicht te geven in de gevolgen van autisme en ze handreikingen geven om er mee om te gaan.

 

Op weg naar rust
Zingeving door levensbrede
begeleiding van mensen met
autisme en ADHD.

Copyright © iQ Coaches. All rights reserved