PILLAR-methodiek

Binnen iQ Coaches werken we met de PILLAR-methodiek. Deze is ontwikkeld door iQ oprichter en existentiefilosoof Herman de Neef. Het doel van deze methodiek is om vanuit begrip en erkenning van de problematiek bij een cliënt rust en veiligheid te creëren. De cliënt ervaart erkenning en voelt zich gehoord. PILLAR is een acroniem voor: Presentie, Interactie, Levensbreed, Luisteren, Actie en Rust.

PILLAR opleiding

In de PILLAR-methodiek is een breed scala aan psychologische, psychiatrische en maatschappelijk georiënteerde methodes geïntegreerd. Alle iQ Coaches volgen de post HBO PILLAR opleiding voor ze van start gaan. Inmiddels kunnen ook anderen de PILLAR opleiding volgen, ook als ze niet van plan zijn om zich aan te sluiten bij iQ Coaches. Tijdens de opleiding werken coaches aan hun persoonlijke ontwikkeling, verwerven ze meer kennis, doen praktische ervaring op aan de hand van cases en oefenen zij met het toepassen van de methodiek in levens- en jobcoaching. iQ Coaches zijn bevoegd jobcoach voor het UWV. In een aparte franchise-opleiding besteden we ook aandacht aan de ondernemers kant van je coachpraktijk, omdat de meeste mensen die zich bij ons aansluiten als coach meer zorgverlener zijn dan ondernemer. De belangrijkste ondernemersvaardigheden leren ze in de franchise-opleiding, waar ze handvatten krijgen om zich ook als ondernemer verder te ontwikkelen.

Pijlers

Hoewel de letters dus hun eigen betekenis hebben, kun je ze ook zien als pijlers onder iemands bestaan. De gevolgen van autisme, AD(H)D of aanverwante problematiek werken door op alle levensgebieden, zoals opleiding, werk, inkomen, administratie, relaties, gezondheid, wonen, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Met de PILLAR-methodiek werken we samen met de cliënt aan het verstevigen van de pijlers onder diens bestaan zodat zijn of haar leven een stevig fundament krijgt om verder op te bouwen.

Presentie

Presentie

Interactie

Interactie

Levenscoaching

Levenscoaching

Luisteren

Luisteren

Actie

Actie

Rust

Rust
Op weg naar rust

Op weg naar rust

Wie meer wil weten over de PILLAR-Methodiek kan het boek ‘Op weg naar rust’ lezen. Dit is geschreven door Herman de Neef en geeft inzicht in onze manier van werken. In dit toegankelijk geschreven boek wordt uitgebreid beschreven waar de letters van PILLAR precies voor staan. In het boek komen verschillende voorbeelden uit de coachingspraktijk aan bod.

Je kunt het hier bestellen

Hoe dan wel?

In zijn tweede boek ‘Hoe dan wel?’ beschrijft Herman de Neef hoe met een efficiënter gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de zorg aan kwetsbare mensen in Nederland beter georganiseerd kan worden en betaalbaar kan blijven. In het boek geeft Herman veel voorbeelden uit de praktijk.

Ook dit boek is via deze website te bestellen.

Hoe dan wel?
Zingeving door levensbrede
begeleiding van mensen met
autisme en ADHD.

Copyright © iQ Coaches
All rights reserved