Skip to main content

PILLAR-methodiek

Binnen iQ Coaches werken we met de PILLAR-methodiek. De methodiek is ontworpen door existentiefilosoof en grondlegger van iQ Coaches Herman de Neef.De PILLAR-methodiek is ontwikkeld om vanuit begrip en erkenning van de gevolgen van autisme of aanverwante problematiek op iemands leven, een klimaat van rust en veiligheid te creëren. De PILLAR-methodiek betrekt direct betrokkenen (ouders, partner, mentor, collega’s) als belangrijke steunpilaren binnen het ondersteunend netwerk. Niet het probleem, maar het leven zelf is daarbij leidraad.

Coaching aan de hand van de PILLAR-methodiek

De PILLAR-methodiek is een leidraad voor de coach om de cliënt te begrijpen en vervolgens vanuit dit begrip samen aan oplossingen en groei te werken. 

De PILLAR-methodiek biedt een methodische basis en handvatten om mensen te begeleiden op basis van een levensbrede benadering. De gevolgen van autisme werken vaak levensbreed, levenslang en levensdiep door.

  • Levensbreed: veelal is sprake van problematiek op meerdere levensdomeinen, zoals werk, inkomen, administratie, relatie en velen anderen;
  • Levenslang: elke levensfase vraagt andere rollen, taken en verantwoordelijkheden. Vooral de overgangsmomenten tussen levensfasen behoeft aandacht;
  • Levensdiep: autisme werkt door tot op existentieel niveau: wat kan ik, wat wil ik, hoe kan ik van betekenis zijn voor mijzelf en anderen?

Om recht te doen aan deze gevolgen zijn in de PILLAR-methodiek inzichten en ervaringen uit een breed scala van psychiatrische en maatschappelijk georiënteerde methoden geïntegreerd. Vanuit de existentiefilosofie zijn inzichten rondom betekenisgeving en zingeving ingebracht in de methodiek.

Pijlers

Hoewel de letters van PILLAR hun eigen betekenis hebben, kun je ze ook zien als pijlers onder iemands bestaan. De gevolgen van autisme, ADHD of aanverwante problematiek werken door op veel levensgebieden. Bijvoorbeeld opleiding, werk, inkomen, administratie, relaties, gezondheid, wonen, sociale contacten of vrijetijdsbesteding. Met de PILLAR-methodiek werkt de coach samen met de cliënt aan het verstevigen van de pijlers onder diens bestaan zodat zijn of haar leven een stevig fundament krijgt om verder op te bouwen.

Presentie

Presentie

Er is vaak sprake van een innerlijke onrust bij mensen met autisme of ADHD. Door als coach present te zijn, leg je een basis voor rust en veiligheid.
Interactie

Interactie

Het vertrouwen in die ene coach, die op alle levensgebieden begeleidt, is vaak de sleutel tot verandering naar een meer stabiel leven.
Levenscoaching

Levenscoaching

Aandacht voor alle levensgebieden en veel aandacht voor zingeving.
Luisteren

Luisteren

Luisteren met al je zintuigen: een levensbrede analyse.
Actie

Actie

De kloof tussen denken en doen overbruggen, mensen weer in beweging brengen.
Rust

Rust

Vanuit rust krijgen groei en ontwikkeling een nieuwe kans.

Post hbo PILLAR-opleiding

Alle iQ Coaches volgen de post hbo PILLAR-opleiding voor ze van start gaan. Ook als je niet de intentie hebt om je aan te sluiten als iQ Coach, kun je de PILLAR-opleiding volgen. Tijdens de opleiding verwerven deelnemers kennis over de methodiek, doen praktische ervaring op en oefenen met het toepassen van de methodiek in levensloopbegeleiding en jobcoaching. Meer informatie over de opleiding vind je op hier.

Op weg naar rust

Op weg naar rust

De PILLAR-methodiek wordt in het boek ‘Op weg naar rust, de PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme’ uitgebreid behandeld. Het boek is geschreven door Herman de Neef en geeft inzicht in onze manier van werken. In dit toegankelijk geschreven boek wordt uitgebreid beschreven waar de letters van PILLAR precies voor staan. In het boek komen verschillende voorbeelden uit de coachingspraktijk aan bod en er worden

Klik hier om het boek te bestellen.

Voor het functioneren en verbeteren van onze website gebruiken wij gebruiken cookies.

Cookie instellingen

Om onze website te analyseren en verbeteren gebruiken we cookies.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de website.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen wij (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website om die voor jou te optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Wij gebruiken marketing cookies voor het bijhouden van hoe onze bezoekers de website gebruiken.