Over iQ Coaches

Bevlogenheid en Kwaliteit, dat is waar iQ Coaches voor staat.

Over iQ Coaches

Bevlogenheid en Kwaliteit, dat is waar iQ Coaches voor staat.

Inspired Quality

Bevlogenheid en Kwaliteit, dat is waar iQ Coaches voor staat. Dat is dan ook wat wij als organisatie vragen van alle coaches en medewerkers die zich bij ons aansluiten. Bij bevlogenheid gaat het om oprechte betrokkenheid en volledige inzet, met als doel het ondersteunen en ontwikkelen van onze cliënten. Bij kwaliteit vragen we om empathisch werken met aandacht voor wat je doet, voor wie je het doet, met de juiste intentie en de bereidheid tot verder ontwikkelen van jezelf en de organisatie. Deze houding zorgt voor energie en plezier in het leven en werk. Dat is wat we teweeg willen brengen bij onze cliënten, werknemers en samenwerkingspartners.

Al onze coaches zijn individueel aangesloten bij onze franchiseorganisatie omdat onze werkwijze ze inspireert. Ze werken met dezelfde formule, vanuit dezelfde organisatie en zijn zelfstandige professionals die zelf extra vaardigheden en ervaringen inbrengen. Daarmee is elke coach uniek. Als organisatie ondersteunen, stimuleren en faciliteren we onze coaches zodat zij hun werk zo goed mogelijk en tevreden kunnen uitvoeren.

Onze missie en visie

We willen bijdragen aan een veilige, gezonde, leef- en ontwikkelingsomgeving voor mensen met een beperking. We concentreren ons op mensen met autisme, ADHD en aanverwante problematiek die vaak onderling in verband staat met elkaar. Denk daarbij aan trauma's, dyslexie, faalangst in combinatie met autisme en ADHD. Wanneer we samen met de cliënt een veilige omgeving kunnen creëren dan krijgen ze van daaruit ruimte om te groeien en zijn ze van betekenis voor zichzelf, anderen en de wereld. Dat zorgt voor zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld.

Hoe werken onze iQ Coaches?

De coach kijkt samen met de cliënt naar wat deze nodig heeft om een veilige leef- en ontwikkelingsomgeving te realiseren. Vervolgens maken coach en cliënt een plan om op alle gebieden waar dat nodig is om langere termijn doelen te realiseren. Voor de kortere termijn stellen coach en cliënt vast welke tussentijdse resultaten de cliënt denkt te kunnen behalen.. Daarmee bieden we Levensbrede Begeleiding, op verschillende gebieden in het leven van de cliënt en door verschillende levensfasen heen, zodanig dat de cliënt in regie blijft over zijn eigen ontwikkeling. Het gaat er niet zozeer om WAT we doen maar wel om HOE we het doen en WIE het doet.

Met onze werkwijze proberen we cliënten een stukje gelukkiger te maken, ongeacht hun diagnose en de belemmering die dat met zich meebrengt. Onze coaches zijn in staat existentiële pijn bij een cliënt te herkennen vanuit hun levenservaring, dat is de pijn die een cliënt ervaart door het oordeel van de buitenwereld om wie je bent en hoe je bent. Ze hebben die pijn persoonlijk of in hun naaste omgeving ook meegemaakt. Onze coaches staan van mens tot mens naast de cliënt en werken op basis van gelijkwaardigheid samen met erkenning van ieders eigen rol in deze samenwerking. De behoeften en tempo van de cliënt zijn leidend in de aanpak. Daarom vinden wij een goede “klik” tussen cliënt en coach heel belangrijk, mensen die open zijn naar elkaar en zich veilig voelen bij elkaar om samen doelen te kunnen behalen. Alle coaches werken vanuit de PILLAR-methodiek.

Het ontstaan van iQ Coaches

iQ Coaches is voortgekomen uit De Neef Levenscoaching, een praktijk voor levensbrede begeleiding voor o.a. mensen met autisme, ADHD en NAH, en Bewegen voor Iedereen, een praktijk voor bewegen voor o.a. mensen met (fysieke of psychische) beperkingen. De Levenscoaching bleek en is nog steeds succesvol. Wanneer mensen op steeds meer gebieden rust ervaren, neemt de stress af, voelen ze meer motivatie om te werken aan hun eigen levensdoelen en zijn ze in staat zelf de regie op hun leven te herpakken en te houden.

Ze hoeven niet langer te overleven maar kunnen leven op een manier die bij ze past. Deze manier van kijken en werken zit nog steeds in het DNA van onze organisatie. iQ Coaches ontwikkelde de eigen PILLAR-methodiek, die rust bevordert en waarmee cliënten weer verder kunnen in hun leven. Deze methodiek bewijst al jaren effectief te zijn. De post-hbo PILLAR-opleiding is inmiddels ook toegankelijk voor niet iQ Coaches. We werken samen met mensen en organisaties die onze visie onderschrijven en net als wij staan voor kwaliteit, liefde voor het vak en voor de mens, die houden van korte lijnen en daadkracht.

Het team van iQ Coaches

Marjolein de Neef - Westerdiep

Marjolein de Neef - Westerdiep

IK HELP coaches hun eigen succesvolle autismepraktijk op te zetten. Succesvol als coach, die rust brengt bij zijn/haar cliënten en ze weer kan laten groeien en succesvol als ondernemer met een bloeiende praktijk.

SAMEN met Herman de Neef ben ik de grondlegger van iQ Coaches Nederland, een landelijke organisatie voor levensbrede begeleiding bij autisme en AD(H)D.
Wij werken vanuit de visie van de PILLAR-methodiek en hebben een eigen autismeopleiding.
De PILLAR-methodiek staat beschreven in het boek 'Op weg naar rust' van Herman de Neef en wordt aangeprezen door o.a. de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

En wie ben ik dan?
Geïnspireerd coach en ondernemer, moeder en echtgenote. Alles zo vol, blij en groots als maar kan. Ik geniet van het overbrengen van mijn enthousiasme op andere coaches.
En dan gaat het om mijn enthousiasme over het coachen van mensen met Autisme of ADHD én over mijn enthousiasme over het ondernemerschap en alle kansen en uitdagingen die daarbij horen.

ONS BEDRIJF heet dan ook niet voor niets: iQ Coaches, Inspired Quality for Life and Work.
Ik laat me graag inspireren door alle prachtige mensen om mij heen, cliënten, coaches, voorbijgangers.

MIJN MOTTO: alleen vanuit veiligheid kunnen mensen groeien.
Als ik daaraan mee kan werken, ben ik gelukkig.

Herman de Neef

Herman de Neef

Herman de Neef is auteur, filosoof en directeur van de landelijke organisatie iQ Coaches.

Hij heeft wijsbegeerte gestudeerd en heeft onder andere als psychiatrisch verpleegkundige, reintegratiecoach, jobcoach en studiecoach gewerkt.

Door al de ervaringen en bevindingen te combineren heeft hij de begeleiding van mensen met autisme op basis van een levensbrede benadering ontwikkeld en verder uitgebouwd.
Hij is in 2006 een eigen praktijk gestart, die mede als proeftuin fungeerde om ideeen en visie te toetsen, te verbeteren en waar nodig aan te passen.

Dat zijn ideeen en visie werken, werd bevestigd in juni 2009. Toen werd Levensloopbegeleiding door de Gezondheidsraad benoemd als de manier om mensen met autisme te begeleiden.
De Levenbrede Begeleiding ofwel Levenscoaching voldoet aan alle criteria zoals in dat rapport zijn vermeld als voorwaarde voor Levensloopbegeleiding.

Herman heeft de PILLAR methodiek ontwikkeld. Het is één van de eerste methodieken waarin Levensloopbegeleiding (Levenscoaching, levensbrede begeleiding) uitgewerkt is. De methodiek helpt coaches, professionals om mensen met autisme of ADHD te begeleiden.

De methodiek is gepubliceerd in boekvorm onder de titel: Op weg naar rust, de Pillar-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme.

 

Marina van der Veldt

Marina van der Veldt

Mijn naam is Marina van der Veldt. Sinds juni 2014 ben ik werkzaam op het hoofdkantoor als officemanager. Ik ben de spin in het web op kantoor voor Herman, Marjolein en de andere teamleden.

Voor onze coaches ben ik het eerste aanspreekpunt, en zorg ervoor dat zij vragen snel beantwoord krijgen.

In deze video stel ik mezelf voor. 

Marjan Marinissen

Marjan Marinissen

Sinds 1 januari 2020, ben ik begonnen, na ruim een jaar weggeweest te zijn, als interne auditor en kwaliteitszorgmanager bij iQ Coaches.

Mijn naam is Marjan Marinissen (1964), echtgenote van Ad, moeder van Daniëlle (1995) en Johan (1999). Ik heb bijna twintig jaar gewerkt als managementassistent in het UMCUtrecht. Daarnaast ook bijna tien jaar als relatiecoach, waarin de relatie met jezelf de eerste en belangrijkste is, maar ook liefdes- en werkrelaties vind ik erg leuk om mee te werken.

Ik ben een Zeeuws ‘meisje’, geboren en getogen op Noord-Beveland, Wissenkerke. Na omzwervingen via Dordrecht (Hogere Landbouwschool gedaan daar), Wageningen, Duiven en Houten, nu, sinds 2017, onze droomplek gevonden: een voormalig boerenerf in Marknesse (Noordoostpolder). Een hectare tuin en wei met een huis en een echte schokbetonnen schuur. Iedere dag ervaar ik dit nog als een feestje!

Ik werk graag in de tuin, houd van wandelen met de hond. Verder ben ik actief als bestuurslid van Groei&Bloei en creatief op allerlei gebieden, zoals beeldhouwen, (mandala)tekenen, bloemschikken, vilten, etc.

Bij iQ Coaches werk ik samen met mijn collega's aan kwaliteit richting de cliënten, maar hoop ik ook de kwaliteit van onze samenwerking als franchisegever en franchisenemer te optimaliseren!

David de Neef

David de Neef
Ik ben David de Neef. Ik ben sinds 1 juli 2020 aangesloten bij iQ Coaches als coach en ben sinds 1 januari 2021 ook opleidingscoördinator. 
 
In deze rol regel ik alle praktische zaken rondom de opleiding zoals planning, locatie, docenten en communicatie naar de deelnemers toe. 
 
Ik ben voor de deelnemers, docenten en coaches dan ook de eerste contactpersoon met betrekking tot de opleiding. 
 
Tevens ben ik verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de kwaliteit van de opleiding. Dit doen we door regelmatige evaluaties bij de deelnemers, docenten en opleidingscommisie.

Justine Kruse

Justine Kruse

Ik ben Justine Kruse en sinds mei 2017 werkzaam bij iQ coaches. Eerst bij één van de franchisenemers, en sinds september 2018 bij het hoofdkantoor. Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek. Ik heb na mijn middelbare school een jaar in Australië gewoond. Vervolgens heb ik in Leeuwarden Hospitality Management gestudeerd. Ik heb daarvoor een half jaar wijn gestudeerd in Zuid-Afrika. Daarna heb ik een jaar in de Verenigde Arabische Emiraten gewerkt voor Hilton.

Sinds 2015 ben ik terug in Nederland en woonachtig in Arnhem. Ik hou van lezen en reizen. Ook ga ik graag met mijn hond Meero, een Toller, op pad.

Ik ben graag cijfermatig bezig en creer graag overzicht. Ik houd me dan ook bezig me de financiele administratie van het hoofdkantoor, maar ook zorg ik ervoor de onze franchisenemers hun geld krijgen van de gemeenten waarmee we overeenkomsten hebben. Hiermee draag ik bij aan de financiële gezondheid van zowel onze franchisenemers als iQ Coaches Nederland.

Nancy Leung Lo Hing

Nancy Leung Lo Hing

Ik ben sinds 1 januari 2022 aan de slag als administratief medewerker bij iQ Coaches.

Meer informatie volgt binnnenkort.

Maite Porras de Kwant

Maite Porras de Kwant

Ik ben Maite Porras de Kwant, sinds februari 2022 content medewerker bij iQ Coaches. Ik maak en coördineer de interne- en externe commuincatie rondom iQ Coaches.

Alle coaches beschikken over veel kennis en kunde over o.a. autisme, ADHD en wat levensbrede begeleiding of een jobcoachtraject voor iemand met een neurodivergentie kan betekenen. Ik ondersteun onze coaches in het vertalen van deze ervaringen naar teksten, blogs, video’s of podcasts.

Bijvoorbeeld in onze Nieuwsbrief, die iedere maand wordt gevuld met mooie en inspirerende verhalen van iQ Coaches, cliënten en ervaringsdeskundigen. Of onze podcastserie ‘ASS, ADHD & Zingeving: de podcast van iQ Coaches.’

Iedereen doet ertoe en iedereen is van betekenis. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Ik vind het mooi hoe dit aansluit bij de missie en visie van iQ Coaches. Ik zet mijn kennis graag in om deze missie met zo veel mogelijk mensen te delen.

Ik woon samen met mijn vriend in Haarlem. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen op het strand, lekker te koken en te borrelen met vrienden en familie. Ik reis ook graag, het liefst naar Latijns-Amerika, waar mijn roots deels liggen.

David Diephuis

David Diephuis

Ik ben op 11 juli 2022 gestart als projectmanager bij iQ Coaches.

Meer informatie volgt binnnenkort.

Zingeving door levensbrede
begeleiding van mensen met
autisme en ADHD.

Copyright © iQ Coaches. All rights reserved