1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

iQ Coaches: inspired Quality

iQ Coaches: betrokkenheid en kwaliteit

Bevlogenheid en Kwaliteit: dat is waar iQ Coaches voor staat.
En dat is wat wij vragen aan alle coaches en medewerkers die zich aansluiten.
Kwaliteit: 100 % aandacht en altijd bereid verder te leren
Bevlogenheid: 100 % inzet en altijd met een doel
Resultaat: 100% energie en plezier in leven en werk.

iQ Coaches: Visie

Onze visie is het creëren van een veilig en gezond leef-, leer- en groeiklimaat voor mensen met een beperking, waar ook op de wereld.
Vanuit veiligheid kan men groeien en kan men van betekenis zijn voor zichzelf, anderen en de wereld.

In de iQ Coaches praktijk vertaalt zich dat als volgt:
De coach kijkt en analyseert wat moet gebeuren om voor iemand een veilige leef- en ontwikkelingsomgeving te creëren. Vervolgens onderneemt de coach op alle nodige gebieden actie om dit te realiseren.
De iQ Coach biedt daarmee Levensbrede Begeleiding, op de verschillende gebieden van het leven en door de verschillende levensfasen van een cliënt heen.

Kernwaarden en kernwoorden daarbij zijn: rust, stabiliteit, respect, levensbreed en DOEN.

Waarom Levenscoaching in plaats van (Levensloop) Begeleiding

De behoefte aan zelfredzaamheid bij mensen met autisme is vaak groot. Zo ook de frustratie dat dit niet wil lukken.
Al te veel nadruk op het onvermogen en het niet kunnen ervaart men als zijnde pijnlijk.

In het woord begeleiding ligt besloten dat men iets niet kan en hiervoor dus geleid moet worden. De nadruk ligt dan meer op niet kunnen en afhankelijkheid.
Het woord coaching sluit daarmee meer aan op die behoefte en erkenning van de eigen autonomie en zelfredzaamheid.

iQ Coaches: Missie

iQ Coaches is een landelijk netwerk van zelfstandige ondernemers, die mensen met autisme en/of AD(H)D levensbreed ondersteunen. De zelfstandige iQ Coaches onderschrijven de visie en werken op basis van de door iQ Coaches ontwikkelde PILLAR-methodiek. Onze missie is zoveel mogelijk mensen met autisme en ADHD/ADD op weg te helpen in hun leven en te bereiken dat vele anderen deze missie met ons uitdragen.

iQ Coaches: Waarden

Uitgangspunten bij de Levensbrede Begeleiding:
• Mensen met een beperking zijn meer dan alleen de beperking(en) en de problemen waarvoor ze gediagnosticeerd zijn.
• Mensen met een beperking hebben, zoals iedereen hun wensen en doelen in het leven.
• Mensen met een beperking hebben net als ieder ander behoefte aan en recht om te leren en te groeien.
• Coaches combineren betrokkenheid en deskundigheid voor het werk en de cliënten met een prettig en ontspannen leven.

Deze uitgangspunten zijn de basis voor al onze activiteiten en contacten.  

Historie

iQ Coaches vindt haar oorsprong in De Neef Levenscoaching, een praktijk voor levensbrede begeleiding voor o.a. mensen met autisme, ADHD en NAH, en Bewegen voor Iedereen, een praktijk voor bewegen voor o.a. mensen met (fysieke of psychische) beperkingen.

De brede aanpak van de Levenscoaching is zeer succesvol gebleken. In een crisis is het niet voldoende om her en der pleisters te plakken. Als men in staat is op alle gebieden rust te creëren, neemt de stress af en kan men beginnen met het hervinden van de eigen kracht en autonomie. Daarom is een brede (open) visie, een brede aanpak, waarbij gewerkt wordt op meerdere niveau's tegelijkertijd, een goede aanpak voor vele (crisis-)situaties.

iQ Coaches heeft hierbij zijn eigen methodiek ontwikkeld, waar mensen met autisme rust door vinden en vaak verder mee komen in hun leven. Deze methodiek bewijst al meerdere jaren zijn effect en kracht en is inmiddels beschreven voor een groter publiek.

iQ Coaches werkt samen met mensen die onze visie onderschrijven en net als wij houden van kwaliteit, liefde voor het vak en voor de mens, van korte lijnen en daadkracht.

Persbericht "Ruimte voor zingeving"

 Cover Ruimte voor zingeving Voorkant

Boeklancering "Ruimte voor Zingeving"

Alle bijeenkomsten zullen met een livestream te volgen zijn.

Kennissessie “Existentieel Luisteren”
Vrijdag 10 december 2021, 14.00 – 16.00 uur

Besloten sessie voor coaches en staf van iQ Coaches Nederland.
Pers is vanaf 13.30 uur welkom op locatie, Van der Valk hotel in Almere.

Boeklancering “Ruimte voor Zingeving” met dr. Derek Strijbos
Dinsdag 14 december 2021, 20.00 – 21.30 uur

Livestream vanuit studio PH te Nijmegen.
Sara en Herman in gesprek met Derek Strijbos, schrijver van het voorwoord en psychiater, filosoof, opleider.

Klik hier om je aan te melden

Je ontvangt dan per mail de link naar de livestream.

Kennissessies “Existentieel Luisteren”

Deze kennissessies zijn bedoeld voor hulpverleners uit de GGZ.
We gaan dan met elkaar in gesprek over zingeving aan de hand van casussen die deelnemers inbrengen. Per bijeenkomst kunnen zich maximaal 8 deelnemers inschrijven. Kies op welke onderstaande datum je deel wil nemen en klik op de link. Je ontvangt dan per mail de link naar de livestream.

Woensdag 19 januari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om aan te melden voor 19 januari

Woensdag 26 januari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 26 januari

Woensdag 2 februari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 2 februari

Woensdag 9 februari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 9 februari

 

Persbericht "Ruimte voor Zingeving"

Persbericht

Ruimte voor zingeving; een filosoof en psycholoog in gesprek

Het nieuwe boek van Herman de Neef en Sara Helmink komt eraan!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

Cover Ruimte voor zingeving Voorkant

Op weg naar rust - De PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme

IQ op weg naar rust 06 2012 omslag voorkant

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

Hoe dan wel - Zorginnovatie in de praktijk, de winst van levensbrede begeleiding

omslag boek hoe dan wel ware grootte

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

 

 

 

 

 

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies