1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Autisme vanuit een dieper perspectief bekeken

iQ dieperperspectie

Uiteraard vind je in het boek waar alle psychiatrische diagnoses in staan beschreven - de DSM 5 - ook de kenmerken die je moet hebben om de diagnose Autisme Spectrum Stoornis te krijgen. Daarnaast zijn er honderden, misschien wel duizenden boeken verschenen waarin deskundigen de problemen beschrijven die jij, als mens met autisme, zult herkennen. De meest bekende, ook wel genoemd “de grote 3” komen ook zeker in deze boeken aan bod. Misschien herken jij deze bij jezelf ook:

  1. Problemen met de Centrale Coherentie.
  2. Problemen met de Executieve Vaardigheden
  3. Problemen met de Theory of Mind

Jij zult deze autismeproblemen zeker bij jezelf herkennen en dat is handig, want dan kun je daar rekening mee houden en manieren vinden om ermee om te gaan. Toch zorgt deze “medische” uitleg van wat autisme is er niet voor dat je je gekend en begrepen voelt, toch?

Gelukkig zijn er ook andere schrijvers, veelal ervaringsdeskundigen, die op een andere manier schrijven. Ze gunnen je een kijkje in hun eigen autismewereld wat maakt dat jij je daarin kunt herkennen. Zij begrijpen hoe jij het leven ervaart en hoe dat van binnen voor je voelt. Schrijnende verhalen die bijvoorbeeld gaan over hoe je overspoeld kunt worden door een bombardement aan prikkels; je niet begrepen voelen, zelfs niet door mensen die dichtbij je staan, je onvermogen om je met anderen te verbinden en de vaak peilloze eenzaamheid die je daardoor kunt ervaren.

Naast dat ik mensen als jou in praktische zin in het leven begeleid en uitleg geef over wat je vanwege je autisme tegen kunt komen in het leven voel ik me ook een soort van zielzorger. Dat komt doordat mensen zoals jij vaak met diepe vragen zitten betreffende de zin van het leven. Vragen waar ik graag op in ga, omdat ze aansluiten bij mijn achtergrond en interesse.  Er is een grote kans dat jij niet zo gelukkig bent. Als ik daar naar vraag bij mijn cliënten dan krijg ik vaak als antwoord: “Echt gelukkig ben ik nooit; het beste wat ik kan ervaren is dat het leven draaglijk is”. Misschien herken je dat? Depressiviteit komt dan ook in veel hogere mate voor bij mensen met autisme dan bij anderen. Vaak is er sprake van wat men noemt een chronische depressie.

Is een diagnose een oordeel?

Een diagnose als dit kan mogelijk voor jou voelen als oordeel; als onvermijdelijk en niets aan te doen. Ik kan dit net als jij niet accepteren. Er is namelijk wel degelijk wat aan te doen. Maar dit vraagt wel inzet van jou en de moed om uit je comfortzone te komen en dat te gaan doen waar je als rechtgeaarde autist het meest moeite mee hebt, namelijk jezelf confronteren met je gevoelens.  Ik kan je daarbij helpen door zelf dichtbij mijn gevoel te blijven. Daardoor kan ik me diep gevoelsmatig met jou verbinden en daarmee een veilig kader scheppen waarin jij je durft te gaan openen naar je diepste zielenroerselen.

Wat er dan boven kan komen is huidige en oude pijn die je terugvoert naar traumatische gebeurtenissen uit je leven die flink hebben ingegrepen in je gevoel van welzijn en veiligheid. Deze trauma’s zijn vaak goed te behandelen met EMDR. Dan moet de behandeling echter wel goed en zorgvuldig worden voorbereid en gedaan worden door iemand met verstand van autisme. Inmiddels wordt er hier en daar in de GGZ gewerkt met een EMDR-autismeprotocol. Het opruimen van de pijn van oude trauma’s is spannend voor mensen als jij, omdat je er door verandert, maar zeker de moeite waard om op te pakken. Je zult er een lichter gemoed van krijgen.

Er is echter nog een ander dieper gevoel dat niet met EMDR is op te lossen. Dat is de pijn voortvloeiend uit het autisme zelf. Dat is een diepe existentiële pijn die ik moeilijk vind te omschrijven. Volgens mij is het samen te vatten in deze 3 items:

  1. De pijn van het je niet werkelijk kunnen verbinden met andere mensen.
  2. De pijn van het niet weten waarom je leeft en wat je hier komt doen.
  3. Je verloren en eenzaam voelen.

Het enige wat je met deze pijn kunt doen is het herkennen, begrijpen en erkennen – weten dat het er is – je leven er niet door laten bepalen en te gaan leven naar je waarden. Wat enorm helpend is, is gaan herkennen hoe je autisme je helpt om bepaalde ontwikkelingsdoelen voor je ziel te realiseren. Om je te helpen om een goed antwoord te krijgen op deze diepe zielsvragen maak ik gebruik maken van mijn holistische en spirituele achtergrond. Zonder die achtergrond zou ik jouw diepe levensvragen nooit helder kunnen beantwoorden.

De holistische mensvisie

De holistische mensvisie gaat uit van de samenhang tussen lichaam, geest en ziel. Hierdoor en door een goed waarnemer te zijn kan ik je helpen om de samenhang te zien en begrijpen tussen autisme, sommige lichamelijke klachten, eetstoornissen en genderproblematiek. Door dit te combineren met de spirituele mensvisie kan ik je helpen om je autisme een plek te geven in de ontwikkelingsweg van je ziel.

Interesseert het jou, je begeleider of behandelaar om kennis te nemen van een dieper perspectief op autisme?
Kom dan naar deze themabijeenkomst:

“Autisme vanuit een dieper perspectief bekeken”

Op woensdag 2 oktober
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Afsluiting: 22.00 uur
Het Middenhuis
Fie Carelsenstraat 32
7207 GN Zutphen

Bijdrage: vrije gift (€10,= is prettig)

Hans

Hans Keupink

iQ Coach

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies