1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Het Sociale Wijkteam

Het is waarschijnlijk niemand ontgaan, maar per 1 januari 2015 gaat De Zorg in Nederland veranderen. Hoe dit in de praktijk wordt ingevuld, daar zijn de gemeenten het - één maand voor D-Day - nog niet allemaal over eens. De ene gemeente is veel verder dan de andere. Een nieuw fenomeen dat in meerdere gemeenten zal worden toegepast is Het Sociale Wijkteam. Sociale Wijkteams komen er in alle soorten en maten. Over het algemeen kun je stellen dat het een team is van verschillende specialisten onder aanvoering van - of zoals u wilt met als spin in het web - een super-generalist.

Het versterken van de wijk

Gemeenten hebben zeer verschillende ideeën over de bijdrage die sociale wijkteams kunnen leveren aan de veranderingen in Het Sociale Domein. De wijkteams blijven in de uitvoering op dit moment nog hangen in "samenwerking met partners, afspraken maken en elkaar wat gunnen", aldus een onderzoek van De Universiteit van Twente naar de vorming van Sociale Wijkteams. De verwachting dat de sociale teams zich gaan richten op het betrekken en het versterken van de wijk blijkt bij slechts een klein aantal in de praktijk daadwerkelijk te realiseren.

Generalistische werkwijze

Het onderzoek vermeld verder dat de generalistische werkwijze van het team ook hoge eisen stelt aan de professional. Door de hoge werkdruk, de hoge eisen en de vaak onduidelijke voorwaarden waarbinnen professionals moeten werken, kunnen mensen zich de generalistische werkwijze moeilijk eigen maken. Bovendien zijn 'dit soort professionals' niet in overvloed beschikbaar in Nederland.

Autisme-specialist

Wat iQ Coaches betreft blijven wij ons inzetten voor mensen met ASS en AD(H)D. Op de wijze die u van ons wellicht al gewend bent, maar zeker van ons mag blijven verwachten. Uiteraard doen we dit in samenwerking met diverse partijen, maar vooral doen we dit voor onze cliënten. Hoewel ik mij vaak een super-generalist voel (maar dan meer op het gebied van de steeds veranderende wet- en regelgeving) denk ik dat ik toch veel liever autisme-specialist blijf. En van daaruit ook heel graag mijn kennis en ervaring zoveel mogelijk met anderen wil delen. Dus mocht in 2015 (het liefst eerder!) er bij u binnen een wijkteam behoefte zijn aan specifieke kennis op het gebied van autisme dan ben ik altijd bereid om bij u aan te schuiven en mijn kennis en ervaringen te delen. Deze bereidheid is zeker ook aanwezig bij twintig collega ondernemers in den lande. We hebben dezelfde visie als het om het begeleiden van mensen met autisme gaat: "Vanuit veiligheid kan ieder mens groeien en van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en de wereld om ons heen"

Eén begeleider voor één cliënt

Wij werken al vele jaren tot volle tevredenheid volgens het model van één begeleider voor één cliënt. Dit brengt zichtbaar rust bij onze cliënten en ook deze positieve ervaringen willen wij graag doorvertellen. Tegen mijn cliënten zeg ik vaak: "Het gaat niet om of over mij, het gaat er om wat jij belangrijk vindt en waar ik jou mee kan helpen: ik ben er voor jou en niet andersom"...
En zo zou het straks ook moeten werken bij Het Sociale Wijkteam...

Harry-Jan Weijer

iQ Coaches Leeuwarden

Persbericht "Ruimte voor zingeving"

 Cover Ruimte voor zingeving Voorkant

Boeklancering "Ruimte voor Zingeving"

Alle bijeenkomsten zullen met een livestream te volgen zijn.

Kennissessie “Existentieel Luisteren”
Vrijdag 10 december 2021, 14.00 – 16.00 uur

Besloten sessie voor coaches en staf van iQ Coaches Nederland.
Pers is vanaf 13.30 uur welkom op locatie, Van der Valk hotel in Almere.

Boeklancering “Ruimte voor Zingeving” met dr. Derek Strijbos
Dinsdag 14 december 2021, 20.00 – 21.30 uur

Livestream vanuit studio PH te Nijmegen.
Sara en Herman in gesprek met Derek Strijbos, schrijver van het voorwoord en psychiater, filosoof, opleider.

Klik hier om je aan te melden

Je ontvangt dan per mail de link naar de livestream.

Kennissessies “Existentieel Luisteren”

Deze kennissessies zijn bedoeld voor hulpverleners uit de GGZ.
We gaan dan met elkaar in gesprek over zingeving aan de hand van casussen die deelnemers inbrengen. Per bijeenkomst kunnen zich maximaal 8 deelnemers inschrijven. Kies op welke onderstaande datum je deel wil nemen en klik op de link. Je ontvangt dan per mail de link naar de livestream.

Woensdag 19 januari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om aan te melden voor 19 januari

Woensdag 26 januari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 26 januari

Woensdag 2 februari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 2 februari

Woensdag 9 februari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 9 februari

 

Persbericht "Ruimte voor Zingeving"

Persbericht

Ruimte voor zingeving; een filosoof en psycholoog in gesprek

Het nieuwe boek van Herman de Neef en Sara Helmink komt eraan!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

Cover Ruimte voor zingeving Voorkant

Op weg naar rust - De PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme

IQ op weg naar rust 06 2012 omslag voorkant

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

Hoe dan wel - Zorginnovatie in de praktijk, de winst van levensbrede begeleiding

omslag boek hoe dan wel ware grootte

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

 

 

 

 

 

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies