1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

'Mama, ben ik een buitenaards wezen?'

In dit boek beschrijft Sebiha Devrim het leven van haar zoon met autisme, Tolga. Ze beschrijft zijn leven vanaf zijn geboorte tot en met groep zeven, waar hij nu in zit. Het is een persoonlijk verhaal geworden, waarin de moeilijkheden niet ontbreken. Gelukkig zijn er ook steeds weer successen te melden, dat maakt dat het naast de tegenwerkingen, toch ook een hoopvol boek is geworden.

boek kleinHet boek beschrijft de zoektocht van Sebiha in het ontdekken wat er nu precies met haar kind aan dehand is. Al snel wordt duidelijk dat Tolga anders reageert dan andere kinderen. Dat begint met een ander eetpatroon. Vervolgens vallen zijn fascinaties op. Later wordt duidelijk dat zijn manier van contact maken anders is. Dan beginnen ook andere mensen op hem te reageren of over hem te praten. Tolga gaat zich meer terugtrekken en moet goed in de gaten gehouden worden omdat hij geen gevaar ziet en een hoge pijngrens heeft. Daarna komt de fase dat kinderen anders op hem gaan reageren of hem gaan pesten. De periode van de schoolarts en de kinderbescherming zijn pijnlijke voorbeelden van hoe het niet moet. Gelukkig komt er daarna een periode waarin in ieder geval de juiste diagnose wordt gesteld, dat geeft gelukkig erkenning voor wat Sebiha al lang wist.

Het hoofdstuk over de vakantie laat zien, hoe moeilijk het voor kinderen met autisme kan zijn om met nieuwe prikkels om te gaan en dat géén vakantie soms meer een vakantiegevoel kan geven dan wel op vakantie gaan. Het intermezzo van het verblijf in Turkije is helaas weinig hoopvol. Het bleek erg moeilijk om een juiste school te vinden voor Tolga, al was er wel een positieve uitzondering. Terug in Nederland lukt het Sebiha na een kleine speurtocht onder de Woudenbergse scholen toch een goede school voor Tolga te vinden.

Een belangrijke les voor andere ouders is vol te blijven houden in het beste zoeken voor je kind. Een belangrijke les voor hulpverleners is, helaas, beter te leren luisteren naar ouders van kinderen met een handicap. Neem ouders serieus, luister naar ze. Zij kunnen wellicht niet de juiste diagnose stellen, maar hebben wel heel veel ervaringsinformatie. Durf als hulpverlener vooropgestelde ideeën en protocollen los te laten, sta naast ouders en luister naar hen!

Een belangrijke les voor scholen: durf duidelijk te zijn over wat je wel aankunt en wat niet. Alleen goede bedoelingen zijn niet genoeg. Ontwikkel een specifiek beleid voor het omgaan met kinderen met autisme. Hoe verschillend ze ook zijn, dat maakt het lastig. Kinderen met autisme zitten op iedere school, in iedere klas. Je hebt er dus gewoon mee te maken.

Zeker ook voor Turkse ouders is dit boek aan te bevelen. Het zal hen helpen anders naar kinderen met autisme te kijken. Kinderen met autisme hebben vaak meer mogelijkheden dan op het eerste gezicht verwacht zou kunnen worden. Neem ze serieus en maak gebruik van hun specifieke mogelijkheden!

Wim Sterkenburg

iQ Coaches Amersfoort

Terug naar Een coach vertelt

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies