1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Inclusie in Israël

HermanHerman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in om tot meer inzicht en begrip van de gevolgen van autisme op het leven te komen. Deze gevolgen zijn er vaak levensbreed, levenslang en levensdiep, ofwel tot op existentieel niveau. Onderzoek en verdieping in de existentiële gevolgen dragen daarom structureel bij aan meer inzicht en begrip. 


Deze zomer bezochten Herman en Marjolein de Neef een school in het speciaal onderwijs in Israël en spraken zij uitgebreid met Mrs. Galia Roner, hoofd van de DROR School in de Messilot Kibboets te Beit She’an, Noord Israël. Zij vonden het erg inspirerend om te horen en te zien hoe Inclusie hier, als heel vanzelfsprekend, vorm wordt gegeven. 

Dit is het verslag van Herman en Marjolein:

De directrice gaf ons een rondleiding en in twee klasjes mochten we even binnen kijken en kennismaken met de kinderen.

Terug in haar kamer, vertelde directrice Galia dat deze school bij een kibboets hoorde en oorspronkelijk begonnen was vanuit de solidariteitsgedachte en de zorg voor elkaar die bij het denken van een kibboets hoort. In deze kibboets, Messilot, was er op zeker moment een meisje met autisme en zij kon het niet bijbenen op het reguliere onderwijs.

Vanuit de solidariteitsgedachte “iedereen doet mee” is men destijds voor dit ene meisje binnen het campusterrein een eigen school voor speciaal onderwijs opgestart. Toen dit bekend werd, leidde dit in korte tijd tot een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met autisme waar inmiddels vijf groepen met kinderen onderwijs volgen.

Het scholencomplex bevindt zich op een campus; de school voor regulier onderwijs en de DROR school voor speciaal onderwijs, staan naast elkaar op hetzelfde terrein. Op de campus staan de gebouwen van de twee scholen met klassen voor de verschillende leeftijden en groepen (tot 12 jaar), maar ook een aantal gebouwen voor gemeenschappelijke activiteiten. De school voor de autistische kinderen is een wezenlijk onderdeel van de campus.

Momenteel zijn er 5 klassen, met ieder een eigen huiskamer, keuken, buitenspeelplaats en leslokaal. Per klas zijn er maximaal 7 kinderen, die begeleid worden door 1 leerkracht en 3 assistenten. Een groot deel van de kinderen spreekt niet of nauwelijks; sommige zingen wel (selectief mutisme). De niet sprekende kinderen kunnen en mogen communiceren via een iPad, maar elk woord wordt ook uitgesproken, zodat zij het wel blijven horen. De woordenschat van sommige kinderen is dan ook bijzonder groot.

De school is 6 dagen per week open, van 7.45 tot 16.45 uur; ook in schoolvakanties! Het is dan wel vakantie, zonder lesrooster, maar de school is gewoon open, zodat het ritme van kinderen en ouders niet teveel verstoord hoeft te worden.

iQ Inclusie in Israel foto bij Herman kijkt anders

Nog een voorbeeld van inclusie

De directrice vertelde dat de autistische kinderen uiteraard hun eigen, beschermde plek hebben op de campus. Maar ze bij gemeenschappelijke activiteiten, zoals zang- en kunstlessen, gewoon meedoen met de kinderen van het regulier onderwijs.

Als kinderen van het speciaal onderwijs goed zijn in een bepaald vak, is het mogelijk dat ze voor dat ene vak meedoen op de school voor regulier onderwijs. Omgekeerd kunnen kinderen van de reguliere school instromen op het speciaal onderwijs als ze extra begeleiding nodig hebben.

Daarnaast heeft elke klas van de DROR school een ‘buddy-klas’ op het gewone onderwijs. Een aantal keren per week trekken die twee klassen gezamenlijk op. Op deze manier komen dus kinderen van het gewone en speciaal onderwijs op een heel natuurlijke en vanzelfsprekende maniermet elkaar in contact. Kortom: inclusie? Het kan wel!

Wil je meer lezen over zorginnovatie?
In het boek Hoe dan wel? Zorginnovatie in de praktijk, de winst van levensbrede begeleiding wordt, naast het waarom het nodig is, ook helder uiteengezet hoe zorginnovatie mogelijk is.

 

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies