1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Wie staat centraal: cliënt of hulpverlener?

 


HermanHerman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in om tot meer inzicht en begrip van de gevolgen van autisme op het leven te komen. Deze gevolgen zijn er vaak levensbreed, levenslang en levensdiep, ofwel tot op existentieel niveau. Onderzoek en verdieping in de existentiële gevolgen dragen daarom structureel bij aan meer inzicht en begrip.

 

Hoe vaak sta jij er bij stil dat in de gangbare hulpverlening de hulpverlener centraal staat? En waarom is dat zo, dat de hulpverlener centraal staat?

De hulpverlener wordt ingeschakeld, omdat hij ergens in is opgeleid en is gespecialiseerd. Hij helpt graag mensen met zijn kennis, ervaring en expertise. Hij hoort dat de cliënt een probleem heeft, en gaat vervolgens voortvarend en ‘probleemoplossend’ aan de slag. Vanuit zijn kennis, ervaring en expertise.

Waar veel mensen niet bij stil staan, is dat dit onbewust en onbedoeld inhoudt dat de hulpverlener daarmee centraal staat.

Als je echter echt mensgericht wilt helpen, begin je met luisteren. Als je goed luistert, vertelt je cliënt je misschien wel dat zijn behoefte niet zozeer ligt bij de oplossing van het probleem, maar bij de toestand voorbij het probleem. Hij wil de rust en stabiliteit die daar ligt.

Niet omdat hij niets wil doen; hij wil rust omdat hij vanuit die rust weer verder kan met zijn leven. Ook de coach zal dus voorbij het probleem moeten kijken. Dan komt de cliënt vanzelf centraal te staan.

In het boek Op weg naar rust is een heel hoofdstuk gewijd aan luisteren. Luisteren is een essentiële pijler in de visie van levensbreed begeleiden. Aanvullend op de gevolgen van autisme en hoe deze doorwerken op alle fronten en niveaus van het leven zijn er nog meer gevolgen. In het boek staat hierover het volgende:

“Autisme is niet een geïsoleerd psychiatrisch probleem. Het heeft ook in existentiële zin diepgaande gevolgen. In dit hoofdstuk [het hoofdstuk Luisteren] maken we de stap naar de levensbrede analyse. Deze is gebaseerd op het luisteren vanuit het begrip en inzicht in autisme, dat de coach heeft gekregen door Presentie, Interactie en Levenscoaching. Hierdoor kun je luisteren en ook horen wat er niet gezegd is.”

Om te voorkomen dat de hulpverlener onbedoeld centraal staat, en ongevraagde oplossingen aanreikt die je cliënt ongemerkt eerder verder dan dichterbij rust en stabiliteit brengt, kan aandachtig luisteren vanuit een levensbrede visie ervoor zorgen dat de cliënt weer centraal staat.

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies