1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Wachtlijsten in de GGZ? Volstrekt onnodig: het kan anders, het kan wel!

Paul Blokhuis Peter Hilz 750x480

Reactie van Herman de Neef, oprichter en directeur van iQ Coaches Nederland op het voornemen van het kabinet om de wachtlijsten in te korten

Is de GGZ een panacee voor de zorg?

Het is de vraag of de voorgenomen maatregelen van de staatssecretaris om de wachtlijsten in te korten, op de korte termijn effect zullen sorteren. Zo ook of ze op lange termijn voor structurele verbetering zorgen. Ook kun je van mening verschillen of de maatregelen op lange termijn tot structurele verbetering zullen leiden.
De maatschappelijke vraag die voorligt, is: Wil je in een inclusieve samenleving allerhande problemen in de schoenen van de GGZ schuiven? Dat staat dan nog los van de uitvoeringsvraag of het effect sorteert. Naar mijn mening is het belangrijkste effect dat je problemen en budgetten verschuift van het ene domein naar het andere, zonder iets op te lossen. Volgens mij is om deze reden de WMO ingevoerd. Die, mits goed begrepen en toegepast, structureel kan bijdragen aan betere zorg in de samenleving en niet alle ellende doorschuift naar de GGZ.

Uitbehandeld en dan?

De ziektekostenverzekeraars vergoeden bij intensieve behandeling 750 minuten. Rekening houdend met administratieve tijd zijn dat 15 behandelingen van 50 minuten.
En dan hebben we het over een intensief traject.
Een kort traject bestaat uit 6 behandelingen.
Bij de effectiviteit van deze ‘zorgpaketten’ wordt ook in de reguliere GGZ vraagtekens gezet.

Is het heel innovatief om te denken dat als je behandeling uitbreidt naar een combinatie van behandeling en begeleiding in een traject dat aansluit op de WMO, je niet alleen effectief omspringt met je middelen, maar ook efficiënt?
Dat een psychiater zijn tijd kan afstemmen op de behoefte van de cliënt en aanvullend op de begeleiding door een autismecoach? Dan wordt dure capaciteit nuttig besteed en wordt het effect ervan vergroot door de begeleiding van een expert onder regie van de psychiater. Als zorgverzekeraars daar nu achter de schermen afspraken over maken met de gemeenten in het kader van de WMO, in plaats van een cliënt zelf zijn toegang tot de (budgetten van de) zorg te laten bevechten met de poortwachters van de WMO?

De overheid heeft zelf ‘vanuit autisme bekeken” vastgesteld dat met levensbrede begeleiding voor mensen met autisme de maatschappij voor elke geïnvesteerde euro er vier terugkrijgt. Als we dan ook voor deze herwonnen euro’s in de GGZ het viervoudige terugkrijgen, wat houdt ons dan tegen om hier direct mee te starten?

Anders denken anders doen

Dit idee kwam bij mij boven. tijdens een paneldiscussie waar ik aan deelnam op het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Ook daar hoorde ik opnieuw dat op basis van levensbrede begeleiding het heel veel mensen met autisme prima lukt de problemen in het leven zelf op te lossen. Dus minder zware zorg dan nu in de GGZ, met vaak betere resultaten.
Mensen kunnen bijvoorbeeld hun baan behouden, een nieuwe baan vinden of een opleiding afmaken. Omdat een levensloopcoach in praktische zin mee loopt in het leven, heel direct met zijn cliënt problemen oppakt en daar de omgeving (werk, school, gezin, partner) bij betrekt. Doordat de GGZ behandelaar de regie houdt over zo’n traject kan deze de diagnose ‘autisme’ aanvullen met vervolgindicatie over de zwaarte van de problematiek. In welke mate is behandeling nodig en in welke mate begeleiding? Ook voor de autisme coach, de levensloop begeleider, is het prettig om in probleemsituaties terug te kunnen vallen op de kennis van een GGZ psycholoog en ruggespraak te kunnen houden of terug te kunnen verwijzen. Dan blijft er continuïteit in de begeleiding, zonder dat er hiaten vallen, omdat de cliënt niet eerst op een wachtlijst geplaatst hoeft te worden.

Nu begrijp ik ook wel dat de ziektekosten verzekering primair gaat over het vergoeden van kosten voor ziekte. Nog los van de vraag in hoeverre autisme als ziekte gekenmerkt kan worden, kan ik me heel goed voorstellen dat de existentiële pijn en voortdurend onbegrip daadwerkelijk ziekmakend kunnen zijn. Daar ligt dan een toegevoegde waarde voor de GGZ behandelaar. Maar als je wilt voorkomen dat een jaar later diezelfde pijn en onbegrip opnieuw tot dezelfde ziekmakende situatie hebben geleid, zul je meer moeten doen.
Dan zul je anders moeten denken en anders moeten doen.

Autisme challenge

Ik daag de overheid en de zorgverzekeraars hierbij uit:
Welke gemeente en welke zorgverzekeraar wil een pilot met ons starten?
Ik wil graag mijn tijd vrijmaken om psychiaters voor deze aanpak warm te maken en om met hen een zorgtraject samen te stellen.
Een traject met steeds de cliënt als uitgangspunt, met als doel deze zijn plek in de samenleving te laten heroveren en zijn leven een stukje gelukkiger te maken.
Het effect zal zijn dat de wachtlijsten voor mensen met autisme direct afnemen en er meer capaciteit vrijkomt voor de rest.

Wil je hierover meepraten met mij? Reageer dan via LinkedIn
of stuur een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met een vriendelijke groet,
Drs. Herman de Neef

Herman is auteur, filosoof en oprichter van iQ Coaches Nederland

 

 

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies