1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Herman

Als filosoof probeer je al denkend en beschouwend datgene dat we nog niet begrijpen te verhelderen. Het gaat hierbij niet perse om het vinden van DE waarheid, maar om de tocht naar waarheidsvinding.

Herman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in om tot meer inzicht en begrip van de gevolgen van autisme op het leven te komen. Deze gevolgen zijn er vaak levensbreed, levenslang en levensdiep, ofwel tot op existentieel niveau. Onderzoek en verdieping in de existentiële gevolgen dragen daarom structureel bij aan meer inzicht en begrip.

De mens centraal

Binnen ons denken over zorg en begeleiding denken we dat onze belangrijkste inzet moet zijn om het probleem op te lossen. Daarna kan de cliënt weer verder met zijn leven.
Deze denkwijze sluit prima aan bij een medische manier van denken: isoleer het probleem en pak het gericht aan.

Zo werkt het echter niet bij vele psychische beperkingen. Deze raken namelijk veelal het diepe besef van de eigen autonome mens als onafhankelijk denkend wezen. Het besef dat je door een psychisch probleem niet zelfstandig vorm, inhoud en richting aan het leven kunt geven of de beperking dit steeds weer dwarsboomt, werkt door tot op een existentieel niveau.
Bedenk: bij een lichamelijke ziekte kan, hoe vervelend deze ook is, de menselijke psyche nog 100% functioneren als zelfdenkend en autonoom wezen. Autisme, schizofrenie, dementie echter doen ook iets in de psyche zelf en is onderdeel van je manier van denken en waarnemen.

Daarmee treedt niet zozeer de vraag: hoe lossen we het probleem op, maar de vraag wat betekent de beperking voor iemands leven, voor hoe iemand in het leven staat en hier verder vorm, inhoud en richting aan geeft. Deze vraag moet uitgangspunt van ons denken en werken worden.
Daarmee is er aandacht voor de onderliggende existentiële besef dat iemand door zijn beperking niet het vanzelfsprekende leven kan leven, zoals we allen wensen.

Als we eenmaal hier aandacht voor hebben en deze existentiële besef en pijn uitgangspunt maken van ons denken en werken staat de cliënt centraal.

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies