1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

 • levenscoaching
 • pillar
 • voorlichting

Herman

Als filosoof probeer je al denkend en beschouwend datgene dat we nog niet begrijpen te verhelderen. Het gaat hierbij niet perse om het vinden van DE waarheid, maar om de tocht naar waarheidsvinding.

Herman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in om tot meer inzicht en begrip van de gevolgen van autisme op het leven te komen. Deze gevolgen zijn er vaak levensbreed, levenslang en levensdiep, ofwel tot op existentieel niveau. Onderzoek en verdieping in de existentiële gevolgen dragen daarom structureel bij aan meer inzicht en begrip.

Recent kwam ons op een verjaardag het volgende schrijnende verhaal ter ore.

De man die ons dit vertelde, verhaalde over zijn neefje: een jongeman met diagnose ADHD met een berg hulpverleners om zich heen.
Toch gaat het met de jongen steeds slechter: hij belandt met enige regelmaat zelfs in de gevangenis.
Volgens zijn oom is het echt geen lieverdje, maar hij ziet vooral een jongen vol frustraties omdat hij ambities heeft.
Een jongen die wat van zijn leven wil maken, maar dat maar niet wil lukken.
Hij wordt steeds verder teruggeworpen; door zijn eigen gedrag, maar ook door de instanties die gedrag afstraffen, maar niet kijken waar de ontwikkelkansen liggen.

Het jaarlijks budget dat de Gemeente aan deze jongeman uitgeeft: € 36.000,-. Zonder resultaat of groei.
Dit staat in schril contrast met wat een iQ Coach kan doen op basis van levensbrede begeleiding. Onze ervaring is dat we het leven van dit soort jongeren met dit bedrag in 3 tot 4 jaar op de rails kunnen krijgen.

Schrijnend voor de jongeman in kwestie die van de drup in de regen belandt; hij wordt achteruitgeholpen in plaats van vooruit.
Schrijnend voor het zorg-budget van de Gemeente: er wordt veel tijd en geld gespendeerd in plaats van geïnvesteerd met hoog rendement.

Winst uit Levensbrede begeleiding:

Persoonlijk:

 • een jongeman die zich begrepen voelt en kan gaan werken aan zijn dromen
 • een jongeman die weer een studie kan oppakken
 • een jongeman die competenties kan ontwikkelen
 • een jongeman die weer zelfvertrouwen krijgt  

Maatschappelijk:

 • overlast vermindert
 • kans op een baan en zelfverdiend inkomen neemt toe

Economisch:

 • besparing op zorggeld (3 x € 36.000,-)
 • besparing op uitkering(en)
 • besparing op vele bijkomende kosten (overspannen ouders, ziekenhuisopnames, gevangennis door onbezonnen gedrag, vandalisme etc.)

Klik hier voor de printversie

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies