1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

 • levenscoaching
 • pillar
 • voorlichting

De leermeester en de gezel

In de Middeleeuwen bestonden er Gildes waarbinnen er leermeesters en gezellen waren. Al doende en werkende in de praktijk bekwaamde de gezel zich onder toeziend oog van de leermeester tot zelfstandig en bekwaam handwerkman. De gezel werd zo al doende en onder kundige leiding begeleid tot hijzelf meester was.

Zou het niet mooi zijn als we op deze manier naar levensloopbegeleiding kunnen kijken? 

Mensen met autisme hebben als gevolg van hun autisme vaak moeite om hun weg en rol in het leven te vinden. Wat nu veelal gebeurt, is dat dit pas opgepakt wordt als het een probleem is.

 • Een probleem kun je dus pas aanpakken als het er is.
 • Problemen zijn te voorzien bij autisme. Je kunt ze voorkomen in de voorfase.
 • Bij een probleem ligt de nadruk op: niet kunnen, onvermogen, dom, (eigen) schuld
 • Een probleem draagt in zijn betekenis dus een negatieve sfeer en lading in zich mee
 • Economisch: bij het uitgeven van geld om een probleem op te lossen denk je in termen van verlies, onkosten en schade

Vanuit een leermeester-en-gezelbenadering ligt de nadruk op:

 • Het leren
 • Het zelf leren oplossen
 • Het onder de knie krijgen van (levens) vaardigheden
 • De weg naar zelfstandigheid
 • Het voorkomen dat problemen uit de hand lopen en de levensloop belemmeren
 • Economisch: de nadruk ligt op investeren in toekomst en ontwikkeling

Wat heeft jouw voorkeur? Jezelf zien als probleem of als iemand die lerende is?

Herman de Neef

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies