1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Samenwerken en afstemming binnen wijkteams

Zoals in de andere artikelen staat, gaan we in Nederland vanaf 1 januari veelal vanuit integrale cq sociale wijkteams werken. De eerste bevindingen lijken positief.

Afgelopen maand hoor ik over een voorbeeld waaruit duidelijk wordt, dat goede afstemming en samenwerking nodig is tussen verschillende betrokken partijen. Anders een dergelijke samenwerking alleen maar contraproductief uitpakt. Ik kaart deze situatie aan, omdat ze zo goed duidelijk maakt, dat het anders niet werkt.

Dit voorbeeld is misschien geen succes casus zoals uit de voorbeelden in media, zoals bijvoorbeeld in het artikel uit de Volkskrant. Dit voorbeeld is vooral een leercasus.

Het komt er toch weer op neer: als we het anders en beter willen, zullen we dit ook goed moeten vormgeven. Ook maakt dit voorbeeld duidelijk dat betrokken partijen dit dan echt moeten doen op basis

  • Zorgvuldigheid
  • Vertrouwen
  • Oplossingen voor regels stellen
  • Pragmatisch en creatief voor procedures

De situatie

Het gaat hier om een situatie waar ikzelf als levensloop begeleider van een cliënt betrokken ben. Mijn cliënt heeft een autisme spectrum stoornis. Hij heeft een vriendin en met haar een dochtertje van drie jaar.
Op basis van ervaringen uit het verleden is duidelijk dat samenleven in één woning geen optie is voor beiden. Dit wordt erkend door het wijkteam waar onder andere maatschappelijk werk, jeugdzorg en nog enkele partijen bij betrokkenen zijn.
Deze vriendin heeft vanwege haar eigen situatie zo haar redenen dat ze niet in haar eigen woning durft te wonen. In dit verband is ook een therapeut vanuit de GGZ betrokken, die vanuit reden van psychische gezondheid een verhuizing kan aanbevelen.

In samenspraak met het wijkteam, mijn cliënt en vriendin komt de afspraak tot stand dat vriendin en dochtertje voorlopig in de woning van mijn cliënt gaan wonen. Hij zoekt zelf tijdelijk zijn eigen leef en woonplek.
Dit is in deze situatie passend en een pragmatische oplossing. Mijn cliënt heeft namelijk in het verleden enkele jaren een zwervend bestaan geleid. Dus een tijdje als dakloze leven tot zijn vriendin een andere woning in de buurt heeft, is vanuit deze context bekeken voor hem aanvaardbaar. Te lange tijd zo voortleven, zou echter niet goed zijn voor zijn psychische gezondheid. Op deze basis echter kunnen betrokken partijen zich nu wel richten op verandering van woning van de vriendin. Daarmee hopelijk zo snel mogelijk stabiliteit creëren voor iedereen.

Daarom wordt de woningbouwvereniging in het overleg betrokken. Deze krijgt uiteraard ook informatie mee vanuit het wijkteam.
De vriendin gaat in vervolg hier op in gesprek met de woningbouwvereniging. In de verwachting dat deze meedenkt en meekijkt om deze situatie op te lossen.

Belt ze na afloop van dit gesprek op: “ze hebben me mijn woning uitgezet!”. Wat blijkt: de woningbouwvereniging heeft uit informatie uit de bijeenkomst met het wijkteam  vernomen dat niet alles conform hun regels gaat en gebruikt dat nu om haar uit huis te zetten. Daarbij dreigen ze met aangifte, dreigen ze dat als zij niet tekent ook haar vriend uit zijn huis wordt gezet. Hij woont hier namelijk niet. Kortom: ze wordt dermate onder druk gezet dat ze tijdens dit gesprek ook nog tekent.

Deze situatie maakt duidelijk dat er veel mis kan gaan als ieder voor zich reageert en werkt. Er is hier niet gewerkt op basis van afstemming of samenwerking met overige partijen.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat conform beleid of regels van de woningbouwvereniging zij op deze manier kunnen optreden. Maar het is ook duidelijk, dat betreffende problemen gevolg zijn van een groter geheel waar het wijkteam oplossingen voor zoekt.
Een wat meer pragmatische en oplossingsgerichte instelling bij alle betrokkenen is dan onontbeerlijk.
Informatie die vriendin, mijn cliënt en betrokkenen vanuit het wijkteam delen, daarmee afgegeven op basis van vertrouwen, wordt door één partij misbruikt.
Waar iedereen op soms creatieve wijze aan oplossing en stabiliteit werkt, trekt één betrokken partij, in dit geval de woningbouwvereniging, vriendin en cliënt alleen maar nog meer de ellende in. Met mede als gevolg: meer crisis, meer kosten, meer persoonlijk leed.

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies