1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Nieuwe regels voor opname doelgroepregister

Customer segmentation

Het is natuurlijk zaak dat je als werkgever goed weet wie je wel en wie je niet in dienst hebt.

Door een wetswijziging die per 1 december 2018 van kracht is geworden en waarbij de regels voor opname in het doelgroepregister zijn aangepast, kan het zijn dat eerder uitgeschreven werknemers nu weer in het register zijn opgenomen. Dit kan voor werkgevers extra voordelen opleveren.

Welke werknemers zijn teruggeplaatst?

  • met Oude Wajong of Wajong 2010;
  • met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening);
  • met een WIW- of ID-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden/voormalig Besluit In- en doorstroombanen)        

Dit betekent dat zij nu weer meetellen voor de banenafspraak en de quotumregeling. Werkgevers kunnen voor deze werknemers weer gebruikmaken van verschillende regelingen en voordelen, zoals de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel (LKV).

(Bron: UWV)

 Wat is het doelgroepregister
 
Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten daarom tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de sector Overheid doen dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak.
 
Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen, de zogenaamde quotumheffing. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor.
 
In het doelgroepregister staan gegevens van alle personen die onder de banenafspraak vallen. U kunt in het werkgeversportaal nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen.

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies