1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Screening vanuit verschillend perspectief

logo NJI

Het Nederlands jeugd instituut (NJi) organiseert in 2018 een lezingencyclus rond het thema opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk. Partners hierin zijn het NJi, Landelijk Kenniscentrum LVB, Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie, Universiteit Utrecht, NCJ, Trimbos Instituut en NVO

De 1e bijeenkomst “De jeugd van nu? Gelukkig anders? “vond plaats op 14 februari jl.

De stelling van de middag:

Hoe kan het dat de kinderen in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoren, terwijl we in ons land ook steeds meer kinderen met een label tellen (bijvoorbeeld de diagnose ADHD, gedragsstoornis, taalstoornis, dyslexie, hoogbegaafdheid of autisme).

Toename diagnostisering

Dit zie je bijvoorbeeld terug in de uitbreiding van het aantal classificaties in het diagnostische classificatiesysteem DSM. Maar je ziet dit niet alleen in de jeugd-ggz, het komt ook voor in de bredere jeugd- en opvoedhulp en lvb-sector. Dit staat haaks op de ambitie van de transformatie om het medicaliseren van problemen terug te dringen en in te zetten op een versterking van het zelfoplossend vermogen van kinderen en hun ouders zodat zij beter kunnen omgaan met hun beperkingen.

Spreker 1 Erik Jan de Wilde, expert monitoring en sturingsinformatie bij het NJi.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren het gelukkigst zijn. Nederlandse jongens staan op 1 in een onderzoek van Unicef naar welbevinden onder jongeren uit 40 landen. Nederlandse meisjes staan op plaats 7.
Dit terwijl Nederland tegelijkertijd het land is met de meeste diagnoses.
Nederlands onderzoek toont dat kinderen uit Overijssel het gelukkigst zijn. In Flevoland voelen kinderen zich het minst gelukkig.

Hoe zit het met problematiek en zorg?

Bij de beantwoording van deze vraag spelen twee aspecten een rol: Niet iedereen met een probleem krijgt hulp. En er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar effectiviteit jeugdhulp bij ernstige problemen. (Gameverslaving, angst, depressie, autisme). We geven weinig geld uit aan de GGZ. Daardoor is er weinig onderzoek mogelijk naar ernstige psychische problemen bij jeugdigen.
Ongeveer 400.000 jongeren krijgen hulp: 1 op de 10. Dit percentage zal in de praktijk hoger zijn omdat niet duidelijk is wie er allemaal geen hulp krijgen bij ernstige problemen.
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Presentatie-EJ-de-Wilde-lezingencyclus-1402.pdf

Spreker 2 Robert Vermeiren is hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiëntenzorg bij Curium-LUMC en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs. Lid Bestuur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Wat is de toegevoegde waarde van het toekennen van labels? Het is handig omdat je kan aangeven dat je een ziekte hebt. DSM is een gemeenschappelijke taal. Een nadeel van een label is medicalisering.
De essentie van een stoornis is toch dat er sprake is van disfunctioneren naast classificatie. Het systeem (familie) speelt ook mee naast classificatie.
Er vinden vooral verwijzingen plaats door huisarts en andere professionals. Vanuit GGD (Jgz) wordt maar 1% doorverwezen. De triage zou veel beter kunnen.

Spreker 3 Bert Wienen adviseur voor onder meer gemeenten, onderwijsorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Daarnaast werkt hij onder meer als buitenpromovendus (Rijksuniversiteit Groningen) aan een proefschrift over medicalisering binnen onderwijs en jeugdhulp. Hij doet zijn onderzoek vanuit de onderzoeksgroep Druk & Dwars.
Er zijn twee ontwikkelingen zichtbaar in de maatschappij. Er is de gezondheidscultuur en de prestatiecultuur.  We werken massaal aan ons zelf. Alleen het beste telt. Marktwerking. Iedereen mag alles zeggen over iemand die niet perfect is. Problemen moeten direct opgelost worden. Medicalisering kan verklaarbaar zijn door de prestatiedruk en de afname van tolerantie voor afwijkend gedrag.
Bij angstklachten en depressiviteit kan prestatiedruk een rol spelen. Het er net niet bij kunnen komen qua niveau. De betekenis van de angst bij een kind raakt op de achtergrond. De behandeling staat voorop.
Het onderwijs vormt een prachtig terrein voor onderzoek hiernaar.


https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Presentatie-NVO-Lezingencyclus-1402.pdf


Op 28 mei is de volgende lezing “Screening vanuit verschillend perspectief”


Utrecht, Academiegebouw Domplein tussen 16.00 en 17.30
Aanmelden kan via deze link


https://www.nji.nl/nl/Agenda/Screening-vanuit-verschillend-perspectief

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies