1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

PILLAR Methodiek

De PILLAR-methodiek is ontwikkeld om vanuit begrip en erkenning van de gevolgen van autisme op iemands leven een klimaat van rust en veiligheid te creëren. Met name mensen met autisme met een normale of hogere intelligentie herkennen zich en voelen zich erkend door deze methodiek. De PILLAR-methodiek betrekt vanzelfsprekend direct betrokkenen (ouders, partner, mentor, collega’s) als belangrijke steunfactoren binnen het ondersteunend netwerk. Niet het probleem, maar het leven zelf is daarbij leidraad.

De gevolgen van autisme werken vaak levensbreed, levenslang en levensdiep door.

Levensbreed: veelal is sprake van problematiek op meerdere levensdomeinen, zoals werk, inkomen, administratie, relatie en velen andere.
Levenslang: elke levensfase vraagt andere rollen, taken en verantwoordelijkheden. Door autisme is het niet vanzelfsprekend dat iemand hier adequaat in kan schakelen. Vooral de overgangsmomenten tussen levensfasen behoeft aandacht.
Levensdiep: autisme werkt door tot op existentieel niveau: wat kan ik, wil ik, is wel of niet mogelijk, hoe kan ik van betekenis zijn voor mijzelf en anderen.

Om recht te doen aan deze gevolgen zijn in de PILLAR-methodiek inzichten en ervaringen uit een breed scala van psychiatrische en meer maatschappelijk georiënteerde methoden geïntegreerd. Vanuit de existentiefilosofie zijn inzichten omtrent betekenisgeving en zingeving ingebracht.

Website

De PILLAR-methodiekmyphoto

De PILLAR-methodiek wordt in het boek Op weg naar rust, de PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme uitgebreid behandeld.
In Op weg naar rust maken we steeds weer de vertaalslag van theorie en methodiek naar de gevolgen van autisme op iemands leven.
De vele voorbeelden werken verhelderend. De tips en handvatten geven vervolgens richting of houvast hoe je iemand daadwerkelijk kunt helpen.

Op deze website gaan we in zekere zin de andere kant op.

  • De pijlers van de methodiek worden schematisch uitgewerkt
  • De gelaagdheid van de pijlers komt daarmee beter naar voren.
  • Je vindt achtergrondinformatie over onderliggende gedachten, methodieken en theorieen.
  • Zo ook over belangrijke begrippen onder of achter de methodiek.
  • Ook wijzen we je de weg naar mogelijkheden voor verdere verdieping.
Op weg naar rust is geschreven door Herman de Neef. Hij is filosoof en initiatiefnemer en directeur van iQ Coaches Nederland, een landelijke organisatie met rond de 70 vestigingen, die conform de PILLAR-methodiek en achterliggende visie mensen met autisme begeleidt.

Boek "Op weg naar Rust"

Op weg naar rust is geschreven door Herman de Neef
Hij is filosoof en initiatiefnemer en directeur van iQ Coaches Nederland, een landelijke organisatie met rond de 70 coaches gevestigd door heel Nederland, die conform de PILLAR-methodiek en achterliggende visie mensen met autisme begeleidt.

Persbericht "Ruimte voor zingeving"

 Cover Ruimte voor zingeving Voorkant

Boeklancering "Ruimte voor Zingeving"

Alle bijeenkomsten zullen met een livestream te volgen zijn.

Kennissessie “Existentieel Luisteren”
Vrijdag 10 december 2021, 14.00 – 16.00 uur

Besloten sessie voor coaches en staf van iQ Coaches Nederland.
Pers is vanaf 13.30 uur welkom op locatie, Van der Valk hotel in Almere.

Boeklancering “Ruimte voor Zingeving” met dr. Derek Strijbos
Dinsdag 14 december 2021, 20.00 – 21.30 uur

Livestream vanuit studio PH te Nijmegen.
Sara en Herman in gesprek met Derek Strijbos, schrijver van het voorwoord en psychiater, filosoof, opleider.

Klik hier om je aan te melden

Je ontvangt dan per mail de link naar de livestream.

Kennissessies “Existentieel Luisteren”

Deze kennissessies zijn bedoeld voor hulpverleners uit de GGZ.
We gaan dan met elkaar in gesprek over zingeving aan de hand van casussen die deelnemers inbrengen. Per bijeenkomst kunnen zich maximaal 8 deelnemers inschrijven. Kies op welke onderstaande datum je deel wil nemen en klik op de link. Je ontvangt dan per mail de link naar de livestream.

Woensdag 19 januari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om aan te melden voor 19 januari

Woensdag 26 januari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 26 januari

Woensdag 2 februari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 2 februari

Woensdag 9 februari 2021, 20.00 – 21.30 uur
Klik hier om je aan te melden voor 9 februari

 

Persbericht "Ruimte voor Zingeving"

Persbericht

Ruimte voor zingeving; een filosoof en psycholoog in gesprek

Het nieuwe boek van Herman de Neef en Sara Helmink komt eraan!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

Cover Ruimte voor zingeving Voorkant

Op weg naar rust - De PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme

IQ op weg naar rust 06 2012 omslag voorkant

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

Hoe dan wel - Zorginnovatie in de praktijk, de winst van levensbrede begeleiding

omslag boek hoe dan wel ware grootte

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

 

 

 

 

 

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies