1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

PILLAR Methodiek

De PILLAR-methodiek is ontwikkeld om vanuit begrip en erkenning van de gevolgen van autisme op iemands leven een klimaat van rust en veiligheid te creëren. Met name mensen met autisme met een normale of hogere intelligentie herkennen zich en voelen zich erkend door deze methodiek. De PILLAR-methodiek betrekt vanzelfsprekend direct betrokkenen (ouders, partner, mentor, collega’s) als belangrijke steunfactoren binnen het ondersteunend netwerk. Niet het probleem, maar het leven zelf is daarbij leidraad.

De gevolgen van autisme werken vaak levensbreed, levenslang en levensdiep door.

Levensbreed: veelal is sprake van problematiek op meerdere levensdomeinen, zoals werk, inkomen, administratie, relatie en velen andere.
Levenslang: elke levensfase vraagt andere rollen, taken en verantwoordelijkheden. Door autisme is het niet vanzelfsprekend dat iemand hier adequaat in kan schakelen. Vooral de overgangsmomenten tussen levensfasen behoeft aandacht.
Levensdiep: autisme werkt door tot op existentieel niveau: wat kan ik, wil ik, is wel of niet mogelijk, hoe kan ik van betekenis zijn voor mijzelf en anderen.

Om recht te doen aan deze gevolgen zijn in de PILLAR-methodiek inzichten en ervaringen uit een breed scala van psychiatrische en meer maatschappelijk georiënteerde methoden geïntegreerd. Vanuit de existentiefilosofie zijn inzichten omtrent betekenisgeving en zingeving ingebracht.

Website

De PILLAR-methodiekmyphoto

De PILLAR-methodiek wordt in het boek Op weg naar rust, de PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme uitgebreid behandeld.
In Op weg naar rust maken we steeds weer de vertaalslag van theorie en methodiek naar de gevolgen van autisme op iemands leven.
De vele voorbeelden werken verhelderend. De tips en handvatten geven vervolgens richting of houvast hoe je iemand daadwerkelijk kunt helpen.

Op deze website gaan we in zekere zin de andere kant op.

  • De pijlers van de methodiek worden schematisch uitgewerkt
  • De gelaagdheid van de pijlers komt daarmee beter naar voren.
  • Je vindt achtergrondinformatie over onderliggende gedachten, methodieken en theorieen.
  • Zo ook over belangrijke begrippen onder of achter de methodiek.
  • Ook wijzen we je de weg naar mogelijkheden voor verdere verdieping.
Op weg naar rust is geschreven door Herman de Neef. Hij is filosoof en initiatiefnemer en directeur van iQ Coaches Nederland, een landelijke organisatie met rond de 70 vestigingen, die conform de PILLAR-methodiek en achterliggende visie mensen met autisme begeleidt.

Boek "Op weg naar Rust"

Op weg naar rust is geschreven door Herman de Neef
Hij is filosoof en initiatiefnemer en directeur van iQ Coaches Nederland, een landelijke organisatie met rond de 70 coaches gevestigd door heel Nederland, die conform de PILLAR-methodiek en achterliggende visie mensen met autisme begeleidt.

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies