1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Team

Het team van iQ Coaches bestaat uit 6 personen die zich met veel enthousiasme iedere dag inzetten.

Marjolein de Neef - Westerdiep

Marjolein
IK HELP coaches hun eigen succesvolle autismepraktijk op te zetten. Succesvol als coach, die rust brengt bij zijn/haar cliënten en ze weer kan laten groeien en succesvol als ondernemer met een bloeiende praktijk.

SAMEN met Herman de Neef ben ik de grondlegger van iQ Coaches Nederland, een landelijke organisatie voor levensbrede begeleiding bij autisme en AD(H)D.
Wij werken vanuit de visie van de PILLAR-methodiek en hebben een eigen autismeopleiding.
De PILLAR-methodiek staat beschreven in het boek 'Op weg naar rust' van Herman de Neef en wordt aangeprezen door o.a. de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

EN WIE BEN IK DAN:
Geïnspireerd coach en ondernemer. moeder en echtgenote.
Alles zo vol, blij en groots als maar kan.
Ik geniet van het overbrengen van mijn enthousiasme op andere coaches.
En dan gaat het om mijn enthousiasme over het coachen van mensen met Autisme of ADHD én over mijn enthousiasme over het ondernemerschap en alle kansen en uitdagingen die daarbij horen.

ONS BEDRIJF heet dan ook niet voor niets: iQ Coaches, Inspired Quality for Life and Work.
Ik laat me graag inspireren door alle prachtige mensen om mij heen, cliënten, coaches, voorbijgangers.

MIJN MOTTO: alleen vanuit veiligheid kunnen mensen groeien.
Als ik daaraan mee kan werken, ben ik gelukkig.

Herman de Neef

Herman

Herman is auteur, filosoof en directeur van de landelijke organisatie iQ Coaches.
Hij heeft wijsbegeerte gestudeerd en heeft onder andere als psychiatrisch verpleegkundige, reintegratiecoach, jobcoach en studiecoach gewerkt.

Door al de ervaringen en bevindingen te combineren heeft hij de begeleiding van mensen met autisme op basis van een levensbrede benadering ontwikkeld en verder uitgebouwd.
Hij is in 2006 een eigen praktijk gestart, die mede als proeftuin fungeerde om ideeen en visie te toetsen, te verbeteren en waar nodig aan te passen.

Dat zijn ideeen en visie werken, werd bevestigd in juni 2009. Toen werd Levensloopbegeleiding door de Gezondheidsraad benoemd als de manier om mensen met autisme te begeleiden.
De Levenbrede Begeleiding ofwel Levenscoaching voldoet aan alle criteria zoals in dat rapport zijn vermeld als voorwaarde voor Levensloopbegeleiding.

Herman heeft de PILLAR methodiek ontwikkeld. Het is één van de eerste methodieken waarin Levensloopbegeleiding (Levenscoaching, levensbrede begeleiding) uitgewerkt is. De methodiek helpt coaches, professionals om mensen met autisme of ADHD te begeleiden.

De methodiek is gepubliceerd in boekvorm onder de titel: 'Op weg naar de rust, de Pillar-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme'. 'Op weg naar rust'

Sjoerd van Essen

sjoerd0841

Marina van der Veldt

Marina

Mijn naam is Marina van der Veldt. Sinds juni 2014 werkzaam op het hoofdkantoor als administratief medewerkster.
Ik ben de spin in het web op kantoor voor Herman, Marjolein en Sjoerd.

Voor onze coaches ben ik het eerste aanspreekpunt, en zorg ervoor dat zij vragen snel beantwoord krijgen.

Marjan Marinissen

marjan0811

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies