1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Onze levenscoaches

Den Haag

NancyNancy Heim-Krancher

Contact

Facebook
Linkedin
Twitter

Mensen met een vorm van autisme (klassiek autisme, Asperger, PDD NOS), ADHD en/of ADD hebben in mijn ogen vele kwaliteiten en talenten, maar voelen zich vaak 'een vreemde vogel', anders dan anders. Hebben moeite om te verwoorden wat men denkt en voelt, moeite om op maatschappelijk gewenste wijze sociale contacten te onderhouden en moeite om orde te scheppen in de chaos, zoals de wereld op hen over komt.

Graag wil ik jou helpen om je te kunnen uiten, om vaardig(er) te worden in de communicatie en overzicht te verkrijgen op de terreinen waar jij chaos ervaart, zodat de rust in je hoofd terug kan keren. Daarmee verkrijg je dé kwaliteit in je leven, zoals je dat graag voor jezelf wenst.

Wie ben ik?

Ik ben Nancy Heim-Krancher en als rode draad in mijn (werkende) leven draait alles om kwaliteit. Ik doe graag wat ik leuk vind en wat ik leuk vind, wil ik graag doen; dát voor mij is kwaliteit van leven. Wat ik doe, doe ik goed...

Ik heb ruim 25 jaar werkervaring, in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid, waarin ik naast leidinggevend ook ondersteunend aan een manager of organisatie ben geweest, op organisatorische, communicatieve en kwalitatieve wijze. Het is altijd van belang geweest om met alle betrokken partijen een goede relatie te onderhouden, zodat een bepaald doel bereikt werd. Daarbij is iedereen voor mij gelijk, van directeur tot postkamermedewerker. Ik beschouw mezelf als olie voor een machine; de machine loopt zonder mij vast ook wel, maar met wat olie gaat het stukken beter!

Mijn opleiding ligt op (kwaliteits)management-, economisch en rechtengebied. Een algemene definitie van kwaliteit is het voldoen aan uitgesproken, maar ook onuitgesproken verwachtingen. Deze definitie is niet alleen op producten of diensten van toepassing, maar ook op 'het leven' zelf. Met deze zienswijze voel ik mij erg thuis bij iQ Coaches, wat staat voor "Inspired Quality for Life & Work". Het is voor mij een natuurlijke omslag om in het bijzonder voor kwaliteit van leven te gaan. De meeste personen zijn namelijk uitstekend in staat om dat voor zichzelf te bereiken. Echter, voor mensen met een autisme spectrum stoornis en/of AD(H)D) spreekt dit niet vanzelf. Dat is mij opgevallen in mijn persoonlijke omgeving, waarin ik al geruime tijd een aantal personen met ADHD en autisme (heb) begeleid. Daarom wil ik graag mijn visie op kwaliteit van leven en mijn ervaringen delen door juist deze mensen te helpen om de door hen gewenste mate van kwaliteit van leven te bereiken.

Mijn sterke kanten zet ik in door je te helpen om van iets chaotisch en onoverzichtelijks een mooi overzichtelijk geheel te kunnen maken. Daarbij kun je denken aan hulp en begeleiding bij je (financiële) huishouden, maar ook bij het praktisch uitzoeken van diverse regelingen als dat lastig voor je is.
Ik kan je dus levensbrede begeleiding bieden, op elk vlak en in elke fase in je leven waar je dat nodig hebt. Hierin worden hulpverlenings-, gezinsondersteunende, verwerkings- en structurerende gesprekken verstaan, maar ook kunnen we trainen en oefenen in praktische en sociale vaardigheden, gericht op de daadwerkelijke toepassing in het dagelijks leven.

Omdat iQ Coaches een intern opleidingstraject voor jobcoaching biedt, waardoor kennis en kwaliteit van hoog niveau zijn, kan ik je ook begeleiden tijdens en op het werk, mocht je al een baan hebben. iQ Coaches is een door het UWV erkende jobcoach organisatie.

Hoe doe ik dat?

Dat doe ik door samen te kijken naar wat jij nodig hebt. Ik luister graag naar wat je wilt bereiken en probeer ook door de woorden heen te begrijpen wat je bedoelt. Daarbij laat ik OMA thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen. Ik laat dus mijn eigen oordelen, ideeën en adviezen even voor wat ze zijn, zodat ik met een open houding kan luisteren.
Wel neem ik ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen.
Samen werken we dus aan die zaken die voor jou belangrijk zijn en wel zodanig dat je tevreden bent met het bereikte resultaat, waardoor weer energie vrijkomt. Uiteraard is jouw mening hierbij belangrijk. En afhankelijk van jouw (onuitgesproken) verwachtingen is deze levensbrede begeleiding mogelijk zo lang als jij dat wenselijk vindt.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met mijn partner, Glenn Krancher; hij is ook coach. Dit betekent dat, mocht ik een keer niet beschikbaar zijn (in crisissituaties), hij mij kan vervangen en jou kan ondersteunen op het moment dat jij dat broodnodig hebt. Dit biedt meer veiligheid en zekerheid voor jou, want je bent (bijna) altijd verzekerd van hulp en begeleiding. Natuurlijk blijf ik wel het eerste aanspreekpunt; vervanging is alleen aan de orde als dit niet anders kan.

Om je nog beter te kunnen begeleiden werk ik met "Wat werkt" Dit is een praktisch hulpmiddel onder andere voor mensen met autisme op school, stage, werk of in hun leefomgeving.

Aanbevelingen

"Ik voel me bevoorrecht dat Nancy op mijn pad is gekomen, en ik ben ontzettend blij dat ik haar nu als coach heb. Ze is een grote steun in mijn persoonlijke ontwikkeling, en ze helpt mij op een zeer prettige manier.

Nancy is warm, betrokken en voorzichtig. Ze neemt me zoals ik ben, zonder te oordelen. Ze luistert altijd aandachtig, en is zeer opmerkzaam op hoe ik praat en hoe ik me gedraag. Ik vind haar zeer sociaal begaafd, en door dingen met haar te oefenen kan ik me aan haar optrekken. Ze komt vaak met goede suggesties. Meer dan eens heeft ze mij ook een hart onder de riem gestoken.

Het belangrijkste voor mij is dat ze me het gevoel geeft dat ik echt op haar kan bouwen. Zo’n constante factor is voor mij van onschatbare waarde."

M. Stol


"Je bent, door je vraag of ik nog mijn medicatie had genomen, zeker geen bemoeial; je bent eerder een betrokken iemand en dat is en voelt positief 😊 Dank je wel dus voor je betrokkenheid en niet te vergeten de spiegel die je mij hebt voorgehouden!"

MvE

 

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies