1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Raalte, Deventer, Apeldoorn

ellen3388Ellen van den Kolk

Contact

Facebook
Linkedin
Twitter

Mijn visie op ASS autisme, ADHD en ADD.

Door de stempel die men gedrukt krijgt bij een diagnose, passen mensen met ASS, ADHD en ADD zich vaak aan aan de verwachtingen van de maatschappij. En al doe je nog zo je best, sommige dingen lukken simpelweg niet. Je raakt het overzicht kwijt en loopt vast. Soms laat je daardoor vluchtgedrag zien, raakt gefrustreerd of ontmoedigd en kiest ervoor om helemaal niets meer te doen. De omgeving heeft hier vaak geen begrip voor.
Als iQ coach help ik je graag uit te vinden wie jij in basis bent. Van daaruit ontstaat rust en is er ruimte om te groeien en vooruit te kijken. Ik gun jou dat jij het leven kunt leiden dat bij je past.

Hoe help ik mensen met Autisme, ADHD en ADD?

Door goed naar je te luisteren komen we er achter wat al heel goed gaat, waar je nog moeite mee hebt en waar je kunt groeien. Ik ben geïnteresseerd in wie jij bent en wat jij wilt, zonder alle invloeden van buitenaf. Daarbij is het voor mij belangrijk zonder oordeel te luisteren en ook te horen wat niet gezegd, maar wel gehoord moet worden. Vandaaruit gaan wij samen aan de slag, één op één.

Ik werk doelgericht. We kijken samen naar wat het grootste probleem van dit moment is, bepalen een doel en maken een stappenplan hoe je daar gaat komen. Gaandeweg komen er nieuwe situaties naar boven waar we gezamenlijk mee aan de slag gaan. Jij voert de regie. Vallen en opstaan hoort daarbij. Ik ben er om je te ondersteunen en bij te staan.

Mijn manier van werken is praktisch van aard. Ik doe vooral datgene wat werkt en alles is gericht op jouw groei en jouw welzijn. Aan de hand van concrete situaties gaan we aan de slag met het aanleren van de benodigde vaardigheden. Dit alles om te realiseren dat jij, vanuit jouw eigen kracht, weer grip krijgt op je leven en je zelfredzaamheid vergroot wordt.

Levenscoaching.

De levensbrede begeleiding richt zich op alle levensgebieden waar je ondersteuning kan gebruiken en dat betekent dat de begeleiding zich kan richten op zaken als wonen, studeren, werken, financiën maar ook hoe om te gaan met lastige sociale situaties.

De begeleiding is vooral individueel bepaald, uitgaande van een positieve en oplossingsgerichte visie. Bij de ene persoon kan dat betekenen dat bepaalde zaken zoals contacten met instanties worden opgepakt zodat de druk van de ketel gaat en bij een ander is het vizier juist op de toekomst gericht. Al doende kunnen uitdagingen naar boven komen en pakken we die gezamenlijk op. Aan de hand van concrete en actuele situaties wordt aan vaardigheden gewerkt, uitgaande van specifieke talenten en kwaliteiten.

De persoonlijke doelen en de hulpvraag van de cliënt staan centraal en de coaching is erop gericht jou in je kracht te zetten en daarmee de regie in je leven steeds meer in handen te nemen. Het betrekken van de omgeving is daarbij van groot belang. Meer wederzijds onderling begrip kan in de dagelijkse omgang met elkaar veel betekenen en dat mag je breed zien.

Levensbreed!

Jobcoaching

Mensen met autisme en ADHD hebben specifieke kwaliteiten. De juiste werkomstandigheden zijn belangrijk om goed tot je recht te komen. Abrupte wisselingen in werkzaamheden, veel sociale contacten en onuitgesproken eisen kunnen je functioneren op de werkvloer in de weg staan. Een jobcoach kan dan uitkomst bieden.

We gaan in overleg met jou en de werkgever belemmeringen op je werkplek in kaart brengen en zoeken naar een passende oplossing. We kijken wat er nodig is zodat jij jouw doelen kunt bereiken en er ook aan de verwachtingen en eisen van de werkgever wordt voldaan.
Het eigen netwerk wordt, met jouw instemming, door mij in het proces betrokken. Hun inzichten en steun zijn essentieel. De bedoeling is dat ouders, partners, vrienden, docenten en collega's elkaar niet tegenwerken maar juist samenwerken. Zo leer je met elkaar rekening te houden en op elkaar af te stemmen.

iQ Coaches is een door het UWV erkende jobcoach organisatie, waardoor de Jobcoaching in veel gevallen vergoed kan worden door het UWV. Ik help bij het aanvragen.
Werkervaring en achtergrond
Tijdens mijn loopbaan in de zakelijke dienstverlening als HR functionaris, in het onderwijs als docent en als zelfstandig loopbaanadviseur/trainer heb ik mij steeds meer kunnen ontwikkelen als coach. Ik ben steeds dichter gekomen bij wie ik in de kern ben en wat mijn grootste kracht is; vanuit rust op zoek naar het hoe-dan-wel-antwoord. Belangrijke waarden die ik meeneem in mijn coaching; verantwoordelijk zijn, goed luisteren, doen wat ik zeg en zeggen wat ik doe, integer zijn. Met een positieve insteek en humor ben ik er op gericht om samenhang te brengen en voor praktische problemen oplossingen te zoeken.

Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van ASS doordat ik er in mijn directe privé-omgeving veel mee te maken heb. Dit wat de eerste reden om me erin te verdiepen. Daarbij ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in gedrag en onderliggende oorzaken bij mensen en de gevolgen hiervan.

Specialiteit

Ik ben gespecialiseerd in levens brede begeleiding, loopbaan- en jobcoaching aan mensen met autisme, ADHD en ADD.

Mijn inlevingsvermogen is sterk ontwikkeld waarbij strategisch denken me in staat stelt om orde te scheppen in chaos en patronen te onderscheiden.

Samenwerking

In jouw belang en met jouw toestemming werk ik samen met o.a. gemeenten, scholen, ouders/begeleiders, leidinggevenden, docenten, mentoren en wellicht andere betrokkenen in jouw omgeving. Mijn werkgebied is 35 km rondom Raalte. Voor een oriënterend gesprek of informatie, neem geheel vrijblijvend contact met me op.

 

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies