1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Den Haag

anne6488Anne van Evert

Contact

Facebook
Linkedin

Hoe help ik mensen met Autisme, ADHD en ADD?

Ik ben Anne van Evert, pedagoog, vertrouwenspersoon, trainer en vooral coach voor IQ coaches. Met mijn profiel hoop ik je op weg te helpen wat betreft de klachten die jij ervaart. Mijn profiel maakt je hopelijk wegwijs wat ik voor je als coach kan betekenen.

Je bent op de site van IQ coaches omdat je je waarschijnlijk zorgen maakt of rot voelt. Misschien is je iets overkomen wat moeilijk en naar is. Misschien heb je al enige tijd een slecht beeld van jezelf of je bent emotioneel uitgeput of je voelt je angstig of ongelukkig. Psychische klachten hebben een enorme impact op je leven. Vooral als je er te lang mee door blijft lopen. Hoe moeilijk je probleem of situatie ook is, er is een uitweg. Als coach ben ik samen met jou, meen ik, in staat om oplossingen te bedenken en uit te voeren. De ervaring die ik opgebouwd heb als IQ coach maakt dat ik situaties herken en - steeds meer - npassend hulp kan bieden.

Autisme, ADHD en ADD komen veel voor. Veel mensen lopen vaak aan tegen problemen die daaruit voortkomen. Mijn ervaring in het speciaal onderwijs, als vrijwilliger voor Humanitas en mijn persoonlijke ervaring met autisme, ADHD en ADD maken dat ik een steun kan zijn voor deze mensen. Ik zorg ervoor dat er vertrouwen is, je graag je verhaal bij mij kwijt wil, wij gezamenlijk op zoek gaan naar de beste oplossing. Ik zie vertrouwen en humor daarbij als voorwaarden. Jij bent de klant en daarmee de koning. Jij bepaalt zelf de weg, ik zit ernaast en weeg mee hoe elke keuze uit zal werken, adviseer en stuur waar mogelijk.
Door mijn achtergrond als vrijwilliger voor financiele administratie bij Humanitas, als pedagoog en als opgeleid personal organizer, ben ik ook thuis in de praktische aspecten die nodig zijn om iemand verder te helpen. Ik ben vertrouwd met de rol van vertrouwenspersoon. Voor de gemeente Den Haag ben ik vertrouwenspersoon geweest, op dit moment ben ik vertrouwenspersoon voor OnlyHuman en word ik ad hoc ingehuurd door het Haags Werkbedrijf Hierdoor ben ik er bekend mee hoe moeilijk mensen het vinden om persoonlijke problemen te delen en daar in het werk assertief mee om te gaan. Als trainer in het geven van feedback kan ik één op één helpen bij assertiviteit.
Als pleegouder voor Jeuggdformaat en als leerkracht in het speciaal onderwijs heb ik affiniteit met kinderen. Als doelgroep zie ik daarom naast kinderen/pubers, (jong)volwassenen en senioren. Ik ben in te zetten voor de provincie Zuid-Holland. De regio Den Haag valt daarbinnen.

Levenscoaching

Autisme, adhd en add raken de totale mens. Het overzien van zaken, verklaringen zien voor het eigen gedrag en er sturing aan geven zijn vaak lastig. Voor mij als coach zie ik daarom een rol om op maat met de klant samen te zoeken naar oplossingen om het leven “makkelijker” te maken. De levensgebieden waarop ik kan helpen lopen uiteen van de basislevensbehoeften tot zelfverwezenlijking. Per cliënt zullen de mogelijkheden en ambities verschillen. Ik kan helpen om de administratie te vereenvoudigen en soepel te laten verlopen, maar ook door mee te werken aan een planning en ondersteuning te regelen voor een studie en na te denken over het vergroten van zelfvertrouwen.

Werkervaring en achtergrond

Ik heb ervaring als leerkracht en als lid van het management in het basis- en in het speciaal onderwijs. Bij de gemeente Den Haag heb ik in meerdere functies gewerkt: varierend van notulist, voorlichter, beleidsmedewerker tot projectleider. Daarnaast was ik trainer en vertrouwenspersoon en heb daardoor veel gezien van de achterkant van de organisatie. Ik zag daarbij hoe moeizaam de verhouding leidinggevende en werknemer vaak is en hoe ondanks goede bedoelingen herstel maar minimaal plaatsvindt. Communicatie en vertrouwen zie ik als essentieel.
Ervaring met autisme heb ik opgedaan op een school voor speciaal onderwijs, als pleegouder voor Jeugdformaat, als vrijwilliger voor Humanitas en in de privésfeer bij de begeleiding van familie.
Mijn creatieve achtergrond als kunstenaar maakt dat ik oog heb voor creatieve uitingen in de vorm van muziek, beeld of grafische vormgeving om de cliënt verder te helpen. Passend bij zijn of haar belangstelling kan ik een uitingsvorm aanbieden.

Samenwerking

Organisaties waar ik mee samenwerk zijn: Humanitas, Jeugdformaat, gemeente Den Haag, Parnassia/Psyq, OnlyHuman en het Haags Werkbedrijf,

Mijn specialiteit

Ik ben thuis in training in communicatie en feedback. Dit speciaal toegespitst op de doelgroep mensen met autisme en(of) ad(h)d. Door mijn brede werkervaring heb ik een goed beeld van de problemen waar werknemers mee te maken krijgen. Door mijn specifieke ervaring met en kennis van autisme en ad(h)d kan ik als jobcoach de werknemer met ass, ad(h)d helpen beter in het werk zijn of haar plek te vinden.

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies