1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Amstelveen

Monique Jongma Autisme en ADHD coach AmstelveenMonique Jongma

*** In verband met een volle praktijk neem ik momenteel geen nieuwe cliënten aan ***

Facebook
Linkedin

Meer grip op je leven, dat geeft rust

Wat voor veel mensen in het leven vanzelfsprekend is, kan iemand met autisme of ADHD veel moeite kosten. Er lijkt altijd iets te moeten en je hoofd raakt vol. Ook al doe je nog zo je best, je raakt het overzicht kwijt en loopt vast. Anderen begrijpen dit vaak niet.

Door goed te luisteren wordt mij duidelijk wat jou goed afgaat en waar jij moeite mee hebt. Wat voor jou het belangrijkste is pakken we op, jij voert daarbij de regie. Zo krijg je meer grip op je leven en dat geeft rust. Vanuit die rust ontstaat er ruimte om je sterke kanten en talenten te ontwikkelen.

Levenscoaching: begeleiden naar groei en ontwikkeling

Mijn begeleiding is levensbreed, dus gericht op alle terreinen van het leven en gebaseerd op de PILLAR methodiek. Dat betekent overzicht en samenhang bieden, doen wat op dat moment gedaan moet worden en oplossingsgericht zijn.
Met als doel? Meer stabiliteit, groei en ontwikkeling.

Als coach bied ik o.a.:

Coaching gesprekken
Structurerende gesprekken
Ouder/partner ondersteuning
Crisismanagement
Opbouwen van praktische en sociale vaardigheden
Leren omgaan met post administratie en geld

Voor wie? Als iQ Coach begeleid ik jonge mensen, (ook studenten en stagiaires), volwassenen én ouderen met autisme, ADHD en NAH. Dat kan thuis, op school of op stage/werkplek, dat is aan jou. Ook kan ik meegaan naar afspraken zoals met UWV, Gemeente, Zorgkantoor, arts of docent.

Jobcoaching: scheppen van de juiste werkomstandigheden

Mensen met autisme en ADHD hebben specifieke kwaliteiten. De juiste werkomstandigheden zijn belangrijk om goed tot je recht te komen. Abrupte wisselingen in werkzaamheden, veel sociale contacten en onuitgesproken eisen kunnen je functioneren op de werkvloer in de weg staan. Een jobcoach kan dan uitkomst bieden.

Vanuit mijn achtergrond als ergotherapeut ben ik goed in staat om mogelijke belemmeringen op de werkplek in beeld te brengen. Daarmee gaan we aan de slag om dat wat jij wilt bereiken en de eisen en verwachtingen van de werkgever zo goed mogelijk samen te brengen.

Binnen de jobcoaching kan ik gebruik maken van de "Wat Werkt" methode van Auris. Daarmee kan duidelijk worden welke begeleiding nodig is en komt de nadruk vooral te liggen op jouw kwaliteiten. Ik heb meerdere stagiaires met succes hiermee begeleid.

Goed om te weten: iQ Coaches is een door het UWV erkende jobcoach organisatie, waardoor de Jobcoaching in veel gevallen vergoed kan worden door het UWV. Ik help bij het aanvragen.

Steun van de omgeving is essentieel

Het eigen netwerk wordt, met jouw instemming, door mij in het proces betrokken. Hun inzichten en steun zijn essentieel. De bedoeling is dat ouders, partners, vrienden, docenten en collega's elkaar niet tegenwerken maar juist samenwerken. Zo leer je met elkaar rekening te houden en op elkaar af te stemmen.
Mijn ervaring en achtergrond

Ik heb 13 jaar gewerkt als ergotherapeut in een revalidatiecentrum en verpleeghuis. Als ergotherapeut kan ik goed observeren. Dat zet ik in om te zien en te horen wat op dit moment voor jou belangrijk is. Die doelen gaan we daarna in actie omzetten.

Als medeoprichter en ouder ben ik actief betrokken bij de ontwikkeling van een wooninitiatief voor jong volwassenen met ASS. Dit heeft mij inzicht gegeven in waar jonge mensen en hun familie tegen aanlopen, maar ook in de kansen die er komen als je zelfstandig gaat wonen. Als voorzitter en lid van een kerkkoor heb ik ervaring met het kweken van begrip tussen mensen en verbindingen leggen.

Deze inzichten neem ik mee in mijn coaching. Verantwoordelijk zijn, goed luisteren, doen wat je zegt, integer zijn, dat is voor mij belangrijk. Met een positieve insteek en humor ben ik er op gericht om samenhang te brengen en voor praktische problemen oplossingen te zoeken.

Permanente scholing van mijzelf hoort daarbij. Ik noem in dit kader:

Post HBO opleiding "Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief" op de (CHE) Christelijke Hogeschool Ede.
Gecertificeerd Trainer "Snel leren=Leuk Leren" van Time2Control
Certificaat "Wat Werkt" van Auris
Training en certificering als iQ Coach van iQ Coaches Academy

Samenwerking

In jouw belang en met jouw toestemming werk ik samen met instanties, denk aan: UWV, RIBW, WMO zorgloket/Gemeente, ROC en HvA. Daarnaast met hulpverleners, docenten, stagebegeleiders en studieadviseurs.
Voorlichting

Ik verzorg ook voorlichting over ASS en ADHD op basis van de PILLAR methodiek. Deze voorlichting geef ik aan:

Ouders en partners
Werkgevers en leidinggevenden
Docenten en hulpverleners
Organisaties/instanties en overheden, als gemeente/WMO medewerkers, vrijwilligersorganisaties, sportvereniging, verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties

Bel me gerust als je meer wilt weten! - Telefoonnummer 06-25290707

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies