1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Zutphen-Apeldoorn-Deventer

Hans Hans Keupink

Contact

Facebook
Linkedin
Twitter

Visie

Voor mensen met autisme, ADHD en ADD is het vaak lastig, zo niet onmogelijk, om vanuit hun eigenheid hun leven vorm te geven. Dit komt doordat ze zich "anders" voelen. Om niet helemaal alleen te komen te staan, passen ze zich aan bij hoe het volgens anderen hoort en raken zichzelf daardoor in meer of mindere mate kwijt. Daar wordt men niet gelukkig van en in het ergste geval depressief.

Werkwijze

Ik help mensen met autisme of ADHD via gesprekken om beter in contact te komen met wie ze zijn en hoe ze werkelijk willen leven. Ik help ze mee om hun "speciaal zijn" te erkennen en te accepteren.
Ik werk competentiegericht, wat wil zeggen dat ik niet in problemen denk, maar in mogelijkheden.
Door middel van jobcoaching en levenscoaching help ik mijn cliënten zich bewust te worden van hun mogelijkheden en hoe ze deze kunnen inzetten om een vervullend leven te leiden. Zo worden ze zich bewust van hun kracht en eigenwaarde.
Daarnaast heb ik alle aandacht voor het systeem om mijn cliënt heen, zoals werkomgeving, ouders, broers en zussen die ik leer om inzicht te krijgen in het autisme van hun gezinslid of collega en daar op een begripvolle manier mee om te gaan.

Praktische Begeleiding

Mensen met bovenstaande diagnoses hebben vaak moeite met het op orde krijgen en houden van hun leven en werk; denk aan het verzorgen van de administratie, het planmatig doen van het huishouden, het plannen van afspraken. Ik help op een praktische manier door dit (eventueel tijdelijk) over te nemen en mijn cliënt te leren hoe hij/zij dit zelf kan doen. Ook leert de omgeving van de cliënt hoe zij tot steun kunnen zijn zonder zichzelf te verliezen in de zorg voor degene met autisme.

Jobcoaching

Ik geef deze coaching niet alleen in de thuissituatie, maar kan dit met mijn UWV-erkenning ook op het werk geven; daar heet het jobcoaching. Mijn cliënt komt hier immers voor dezelfde situaties te staan. Het is voor cliënten met deze problematiek rustgevend om dezelfde coach te hebben voor de privé situatie en het werk. De coach heeft dan ook een totaalbeeld van het gedrag en de problematiek van de persoon. Door middel van jobcoaching wordt de werkgever tijdelijk ontlast en in die tijd ook getraind in het werken met de cliënt. Mensen met autisme, ADHD en ADD zijn zeer waardevolle werknemers die helemaal tot hun recht komen zodra de werkgever ze op de juiste manier weet te benaderen en in te zetten.

Mijn affiniteit met autisme

Het begeleiden van mensen met autisme is mijn levenswerk. Omdat ik twee kinderen heb met PDD-nos moest ik me daar wel in gaan verdiepen. Daarnaast heb ik 13 jaar in de instellingszorg ervaring en kennis opgedaan met het begeleiden van jonge mensen met autisme en met jongeren met een verstandelijke beperking. Ik heb hier onder andere geleerd om met agressieproblematiek en ernstige gedragsproblemen om te gaan en om competentiegericht te werken. Ik ben gecertificeerd heilpedagoog en sinds 1988 heb ik ervaring in het geven van lichaamsgerichte therapie. In 2013 ben ik afgestudeerd als Psychodynamisch Therapeut met een eindscriptie over een holistische benadering van autisme. In 2014 ben ik opgeleid als ReAttach gever, zie hier onder.

Ik heb in mijn leven en werk ervaren dat het om gelukkig te zijn noodzakelijk is om je uniekheid en eigenheid te erkennen en van daaruit te leven.

Wat is mijn werkwijze

Mijn specialisme is door diep invoelend te luisteren de cliënt weer in contact met zichzelf te brengen. Daarnaast het herkennen van de problemen in het gezinssysteem en het gezin begeleiden naar weer goed samen functioneren.

ReAtttach

Ik ben als één van de eersten in Nederland opgeleid in het geven van ReAttach aan mensen met autisme. Deze krachtige techniek is gericht op het verbeteren van knelpunten die kunnen optreden bij het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. ReAttach is met name erg nuttig voor mensen met autisme, omdat juist zij kampen met problemen in de informatieverwerking. Met behulp van ReAttach wordt de informatieverwerking opnieuw getraind. Zodra deze weer op gang is gekomen, gaat de cliënt op veel fronten in het dagelijks leven beter functioneren. Mensen met autisme met een baan zullen merken dat ze efficiënter gaan werken, tot groot genoegen van de werkgever. Kijk hier voor meer informatie over begeleiding aan de hand van ReAttach.

Voorlichting, training, samenwerking

Ik werk onder andere samen met de regionale behandelaar Dimence, de reclassering, enkele psychotherapeuten, gemeente Dronten en verwijzer MEE Oost-Gelderland.

Ik geef voorlichting aan ouders, leerkrachten, scholen en bedrijven.
.
Ik bezoek mijn cliënten onder andere in de regio’s Zutphen, Deventer, Arnhem, Lochem, Doetinchem, Apeldoorn Zwolle en Dronten.

Blogs

'Het elastiek tussen lichaam en geest'

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies