1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Onze levenscoaches

Sneek - Lemmer - Emmeloord

yke9105Yke Schouwstra

Contact

Linkedin

Even voorstellen

Mijn naam is Yke Schouwstra en het letterlijk en figuurlijk in beweging brengen van mensen is mijn grote passie.
Ieder mens beschikt namelijk over unieke talenten en kwaliteiten. Door te helpen deze te ontdekken en te stimuleren deze te ontwikkelen breng ik mensen in beweging, waardoor een ieder in zijn kracht komt. Hierbij kijk ik dus niet naar de zogenaamde beperkingen van iemand maar naar kwaliteiten en mogelijkheden.

Mijn visie is dat ieder mens unieke kwaliteiten heeft en ik tracht een bijdrage te leveren om deze aan de maatschappij zichtbaar te maken.

Hoe help ik mensen met Autisme, ADHD en ADD?

Vanuit de nabije omgeving heb ik gezien en ervaren hoe mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) een stempel gedrukt krijgen. Dat er vrijwel alleen wordt gekeken naar de beperkingen, waardoor iemand met een ASS voor de maatschappij als minder waardevol wordt gezien, met alle gevolgen van dien.
Feit is dat je als je met ASS bent geboren je dit je hele leven met je mee draagt.
Feit is dat je de prikkels en indrukken vanuit je omgeving anders verwerkt.
Feit is dat dit erg veel onrust veroorzaakt, wat op verschillende gebieden problemen kan veroorzaken: thuis, op school, werk, relaties met vrienden.
Feit is ook dat ieder mens over talenten en kwaliteiten beschikt.

In eerste instantie zal ik vooral samen met jou kijken naar datgene wat op dit moment de grootste problemen veroorzaakt. Hoe jij de wereld ervaart en waar je tegen aan loopt. Aan de hand hiervan gaan we stap voor stap, dat wil zeggen in jouw tempo, kijken hoe we de zaken beter kunnen structureren en plannen. Dit kan met vallen en opstaan gepaard gaan. Ik ben er echter voor je om je in dit proces te ondersteunen en bij te staan. Het zij met raad en daad, hetzij met het bijstaan bij bv een bezoek aan de gemeente of UWV.
Vervolgens gaan we kijken hoe we jouw talenten en kwaliteiten kunnen ontplooien en verder ontwikkelen.

Mijn coaching is praktisch van aard. Het is begeleiding bij persoonlijke groei, bij het realiseren van nieuwe doelen en resultaten en richt zich op de praktische kanten van een veranderingsproces. Het is een individueel traject, bedoeld om je vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen
Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door je in je eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt je greep op je eigen leven en komt je meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.

Levenscoaching

Het voordeel van coaching is dat je de unieke aandacht krijgt voor die aspecten waar je jezelf verder in wilt ontwikkelen. Het betreft dus alle aspecten waar jij in jouw leven mee te maken hebt, zowel werk als privé. Coaching gebeurt op een wijze die past bij jou en je manier van leren en op een tijdstip en een locatie die jou uitkomen. Een vertrouwde omgeving waarin jij je prettig voelt en waar je jezelf kunt zijn.
Mijn ervaring is dat eenieder die gecoacht wordt een enorm positieve ontwikkeling kan doormaken, waardoor hij/zij in zijn kracht komt wat het algehele functioneren in de maatschappij ten goede komt.
Persoonlijke coaching is helemaal op maat voor jouw leerdoelen. Eén coach voor één cliënt.

Werkervaring en achtergrond

Tijdens de diverse functies die ik in mijn loopbaan heb bekleed, heeft accent altijd op het stimuleren van de talenten van medewerkers gelegen. Maar ook als trainer/coach van diverse atleten welke op (sub) top niveau acteren ben ik altijd bezig om het beste uit de mens te halen. Omdat dit mij enorm veel energie geeft, mijn toenmalige functie mij geen voldoening meer gaf en ik dus zelf niet in mijn kracht zat, heb ik besloten het roer om te gooien. Datgene gaan doen waar mijn eigen kwaliteiten en talenten liggen. Ik ben mij daarom volledig gaan richten op het coachen en begeleiden van mensen die een extra steuntje in rug nodig hebben.

Vanuit zowel mijn privésituatie als vanuit de sport heb ik te maken met én werk ik met mensen met ASS (PPD-NOS en Asperger). Ik ervaar dagelijks hoe zij zich met behulp van de juiste ondersteuning zich maatschappelijk hebben kunnen ontwikkelen. De PILLAR methodiek is hierbij een methodiek waarin ik geloof om mensen met ADHD, autisme of andere beperking (bv niet aangeboren hersenletsel) uit het isolement te halen en om zich zowel persoonlijk als maatschappelijk te kunnen ontplooien..

Samenwerking

In eerste instantie zal ik mij volledig op jou en je omgeving richten.
Voor specifieke vraagstukken en begeleiding heb ik via mijn netwerk contact met diverse organisaties en instellingen: gemeenten, UWV, huisartsen en diverse zorginstellingen.
Maar ook in het contact met werkgevers of instellingen ben ik voor jou een partner.

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies