1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Den Haag

Hermen

Hermen Vlothuizen

 Contact

Facebook
Linkedin
Twitter

Wie ben ik en waarom wil ik mensen met autisme en ADHD helpen

Graag stel ik me even voor; mijn naam is Hermen Vlothuizen. Van jongs af heb ik een grote belangstelling voor de vraag hoe dingen anders kunnen. Dat was één van mijn drijfveren om te kiezen voor de studie bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Door de jaren heen vervulde ik veelvuldig een functie als "spin in het web" in grote en complexe projecten, waar mijn belangrijkste bijdragen bestonden uit het brengen van duidelijkheid, structuur, inzicht, overzicht en rust.

Daarbij kreeg ik meestal als vanzelf de taak in de schoot geworpen om uit te stippelen hoe welke doelen het best bereikt konden worden. Kennelijk heb ik een helder oog voor de vraag wat er nodig is om het gewenste resultaat te bereiken, ook - of misschien juist - als de weg daar naartoe wat moeilijk of ongebruikelijk is.

De hierboven genoemde ervaringen nam ik mee toen ik in 2007 startte met het begeleiden van leerlingen/studenten die te maken hebben met autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid of een combinatie van deze condities.

Al snel vroegen (ouders van) mijn klanten mij ook om advies op andere gebieden, waarmee taken als levensbrede begeleiding en jobcoaching op mijn pad kwamen. Ik ervaar het op weg helpen van (jonge) mensen, die door een groeiend zelfvertrouwen hun obstakels overwinnen, als het meest wezenlijke dat ik ooit gedaan heb.

Mijn begeleiding is naast vriendelijk en betrokken ook uitermate doelgericht, concreet en vrij van elke vorm van zweverigheid, doch vervuld van een groot inlevingsvermogen in de obstakels die mijn cliënten tegenkomen. Ik zou zelf niet anders willen of kunnen, maar de ervaring leert dat ook mijn doelgroep zich bij deze benadering het prettigst voelt.

Levensbrede begeleiding bij autisme en ADHD

De cliënten die ik levensbrede begeleiding bied, zijn doorgaans scholieren of studenten. Nu ik mijn diensten desgewenst ook in het Engels verleen, begeleid ik onder meer zo nu en dan leerlingen van de International School of The Hague.
Voor hoger opgeleiden en hoogbegaafden kan ik het meest betekenen. Ten dele ligt dat aan mijn academische achtergrond. Meer nog maken mijn extreme leergierigheid en mijn al heel jong ingezette "jacht op kennis" in combinatie met mijn praktische instelling dat ik een uitstekende "klik" ervaar met hoogbegaafde cliënten.
Meer informatie over Levenscoaching?

Jobcoaching

Als bestuurskundige die die richting mede koos vanwege een bijzondere interesse in het reilen en zeilen van de mens binnen een organisatie, voel ik me als jobcoach als een vis in het water.

Met veel plezier analyseer ik met mijn cliënten onder meer gedrag en houdingen die in een werkomgeving minder goed scoren. Ik houd hen een spiegel voor en fungeer als klankbord in hun zoektocht naar beter begrip van wat er op het werk van hen verwacht wordt.
Ook geef ik graag voorlichting over autisme in relatie tot het werk en duiding van het gedrag van mijn cliënten aan collega's en leidinggevenden.
Meer over jobcoaching?

Mijn werkwijze

Met de wensen en doelen van mijn cliënten als uitgangspunt, streef ik ernaar om hen via zorgvuldige planning een reeks van succeservaringen te laten beleven. Zodra dat lukt, leren zij vaak hun eigen mogelijkheden vanuit een heel nieuw perspectief te bezien. Zo groeit het zelfvertrouwen en kunnen zij meer en meer zelf de regie nemen bij het bereiken van hun doelen.

In de regio Den Haag werk ik samen met mevrouw drs. I. van Griensven. Als zowel klinisch als GGZ-psycholoog heeft zij ruime ervaring in het stellen van diagnoses als bijvoorbeeld autisme en AD(H)D.

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies