1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Amersfoort

esther4673bEsther Polak

Contact

Facebook
Linkedin

Wie ben jij?

We ondervinden allemaal in ons dagelijks leven soms belemmeringen in ons functioneren. Bij sommigen levert dit, op jonge-of op latere leeftijd, dusdanige problemen op, dat zij op bepaalde -of op alle levensgebieden kunnen vastlopen. Soms volgt er dan een diagnose: ADD, ADHD, PTSS, NAH, ASS, ODD, PTSS, LVG of andere afkortingen. Als deze problemen zich afspelen op je werk of bij het vinden van gepast werk of stage en je kunt deze problemen niet zelf of samen met je werkgever en collega’s oplossen, kan een gespecialiseerde jobcoach je ondersteunen.
Of je bent een werkgever en één van je werknemers is heel goed in zijn of haar vak, maar toch kan deze werknemer om onduidelijke redenen niet meekomen. Er zijn bijvoorbeeld problemen met samenwerken, communicatie, het structureren van werk, behalen van deadlines en soms ontstaan er conflicten. Je wilt wel investeren in deze werknemer, maar je weet niet hoe.
Je kunt te maken krijgt met de nieuwe participatiewet, die vanaf 2017 in werking is gegaan. Onderdeel van deze wet is namelijk de banenafspraak. Dat betekent, dat als een berdrijf meer dan 25 werknemers heeft, er een bepaald percentage werknemers met een ziekte of beperking moet worden aangenomen.

Wie ben ik?

Zonder dat ik mij daar destijds van bewust was, ben ik opgegroeid in een nogal ongebruikelijk gezin. Na mijn dertigste ging ik in de zorg werken. Daar kwam ik mensen tegen, die op één of andere manier op mijn familie leken. Zij hadden diagnoses. Ik ontdekte dat mijn familieleden Asperger, Niet Aangeboren Hersenletsel, PTSS, ADD en ODD hadden. Dat was een enorme eyeopener en verklaarde veel keuzes die ik in mijn leven had gemaakt. Vanaf mijn vijftiende werkte ik in de horeca. Op een gegeven moment ging ik werken in een bedrijf, samen met mensen met een licht verstandelijke beperking. Het was gelijk een enorm succes en al snel werd ik activiteitenbegeleider en ging ik op mijn zesendertigste de HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening volgen, welke ik met goed succes heb afgerond. Dertien jaar ben ik dit werk blijven doen, heb ik me ontwikkeld en bijgeleerd. In deze jaren heb ik een aantal cursussen gevolgd, waaronder de cursus Autisme en de cursus NLP. Ik ben vooral betrokken geweest bij het opzetten van nieuwe horecaprojecten, speciaal ingericht voor medewerkers met een verstandelijke -of andersoortige arbeidsbeperking. Daarbij merkte ik, dat de twee jaar pedagogische academie die ik ooit had gedaan me ook nog goed van pas kwamen. Want daardoor beheerste ik ook een stukje didactiek. En zo kwam alles bij elkaar: Mijn ervaring als partner, zus, dochter en ouder van ..., mijn horeca ervaring, mijn fascinatie voor ontwikkelingspsychologie, gedragskunde en psychologie, mijn opleidingen SPH en mijn ervaring in het onderwijs.

Wat doe ik voor je?

We beginnen met samen te onderzoeken waar je problemen ondervindt, wie jij bent en wat ik je te bieden heb. Als we besloten hebben dat we gaan samenwerken, stellen we doelen op en samen maken we een plan van aanpak, waarin we afspraken maken over hoe wij aan die doelen gaan werken. De doelen en het plan van aanpak zijn voor iedereen anders. Het is precies op maat gemaakt voor jou. Voorbeelden van waar we aan kunnen werken zijn:

  • Met de werknemer werken aan persoonlijke ontwikkeling, zoals de eigen grenzen leren kennen en bewaken, meer bewust worden van het eigen gedrag, ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties, vergroten van assertiviteit, conflicthantering en energiemanagement.
  • Met de werknemer werken aan werknemersvaardigheden, zoals het aanleren van praktische en nieuwe vaardigheden, effectiviteit, timemanagement, omgang met gezag, arbeidshouding.
  • Met de werknemer werken aan algemene vaardigheden, zoals communicatie omgang met collega’s, klanten en andere zakelijke contacten, omgang met leidinggevende, bedrijfscultuur, vergaderingen. Voorlichting en advies.
  • Met de werknemer in kaart brengen van loopbaanperspectief, talentscan, groeimogelijkheden, groeipotentieel en aangepast werk.
  • Trainingen op maat verzorgen voor bedrijven, zodat werkgever en collega’s handvaten aangereikt krijgen om de werknemer zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren.
  • Werkgever en werknemer ondersteunen bij contacten met instanties, het doen van aanvragen, etc. - Onderzoeken -en uitvoeren van eventuele aanpassingen aan de werkplek of het takenpakket

Waar?

Ik werk vanuit de gemeente Amersfoort, tot een reisafstand van ongeveer 70 kilometer.
Afhankelijk van wat het meest passend is bij jouw situatie, kan de coaching zich op verschillende plekken afspelen. Ik kom bijvoorbeeld bij je op je werk, waar ik jou en je werkomgeving kan observeren, jou en/of je collega’s en leidinggevende trainen, gesprekken voeren met jou, met je leidinggevende en je collega’s. In je werkruimte of in een aparte ruimte.
Ik kan ook bij je thuis komen om zaken uit te zoeken, te evalueren, afspraken te maken. Als het nodig is ook met andere betrokkenen, zoals je gezin. Of we spreken af op een andere plek.
Als reizen van en naar je werk bijvoorbeeld een probleem is, ga ik met je mee om dit samen op te lossen.
Als het nodig is, ga ik mee ter ondersteuning naar gesprekken met instanties, sollicitaties, etc. Het kan ook zijn, dat we telefonisch overleg hebben met elkaar of via facetime.

Wanneer?

Ook de tijdstippen, dat ik kom coachen zijn in gezamenlijk overleg en passend bij jouw situatie. De meeste tijd zullen we tijdens kantooruren afspreken, maar indien gewenst ook ‘s avonds en in de weekenden.
In veel gevallen wordt de jobcoach vanuit het uwv vergoed. Er wordt dan minimaal een half jaar ondersteuning vergoed, tot maximaal drie jaar. Het eerste jaar 10 % van de werktijd, het tweede jaar 5 % en het derde jaar 6%. Er zijn uitzonderingen mogelijk.

Hoe?

Naast het werken volgens de Pillar methode en mijn eigen ervaring neem ik als jobcoach natuurlijk ook mijn eigen werkwijze, stijl en voorkeuren mee.
Mijn stijl:
Cliënten en collega’s omschrijven mij als open, fris, vrolijk, grappig, dynamisch, gedreven, buiten de kaders, een netwerker, aardig maar soms streng en direct.
Mijn kracht:
Zelf ervaar ik het als één van mijn kwaliteiten, dat taboes al snel doorbroken zijn. Mensen durven zichzelf al snel kwetsbaar op te stellen en kunnen zo ontdekken dat kwetsbaarheid een enorme kracht is.
Inmiddels ben ik goed getraind in het snel herkennen van iemands kwaliteiten en deze vervolgens in te zetten.

Mijn werkwijze:

Ik vind het belangrijk om te onderzoeken hoe iemand het beste leert, zodat we daar op aan kunnen sluiten. Ik geloof zelf erg in de methode: “Learn by trial and error”. Wat in de praktijk betekent, dat fouten maken mag, zelfs moet, omdat je daarvan leert en onthoudt, doordat je het echt hebt ervaren. Ik ben er om je door deze fouten heen te loodsen. Je te helpen vertrouwen te houden en door te zetten. In mijn werkwijze is het creëren van rust (letterlijk of in je hoofd) vaak uitgangspunt, zodat we van daaruit tot de essentie kunnen komen en verder kunnen werken. Ik geloof in het hebben van heldere doelen om naar toe te kunnen werken, deze motiveren en zetten je tot actie over. Kleine doelen, stap voor stap, zodat er steeds kleine successen behaald kunnen worden, welke je weer motiveren. Zo kom je in een positieve spiraal, waardoor je successen steeds groter worden en je zelfvertrouwen en zelfbeeld groeien.

Hulpmiddelen:

Ik heb ervaring met mindfulness, mediteren, ademhaling, affirmaties, etc. Als dit bij je past kunnen we deze middelen gewenst ook inzetten. Ik heb verschillende instrumenten en methodieken tot mijn beschikking om mee te werken. Zo maak ik (naast de Pillar methode natuurlijk) gebruik van INVRA Arbeid (inventarisatie van redzaamheidsaspecten), Eigen initiatief model, geef me de vijf, Wat werkt en Werkportfolio. Als het nodig is ontwikkel ik zelf hulpmiddelen, die kunnen ondersteunen bij het aanleren, onthouden en in praktijk brengen van vaardigheden.

Specialisme:

De meeste ervaring heb ik in het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en autisme. Het liefst werk ik met jongeren. Volop in ontwikkeling, vol onzekerheden. Lekker eigenwijs of juist verlegen. Je moet allerlei keuzes maken voor je toekomst, maar eigenlijk weet je nog helemaal niet goed wat je wilt en wat je kunt of wie je nu eigenlijk bent. Als je anders bent en daardoor bv. wordt gepest, maakt dat een deuk in je zelfvertrouwen en dat bepaalt weer voor een deel hoe jij je als volwassene ontwikkeld. Graag speel ik een rol in deze levensfase van mensen. Ik word er blij van te zien hoe ze zich ontwikkelen, zichzelf en de wereld om hen heen hopelijk leren accepteren en hun weg gaan vinden.
Naast het werken met jongeren, vind ik veel voldoening in het trainen van groepen en ontwikkelen van trainingen.

Waarom doe ik dit?

Tijdens mijn werk, merkte ik, dat veel van mensen, die mijn cliënt waren, worstelden met een slecht zelfbeeld, wat hen belemmerde om zichzelf te zijn, te ontplooien en te ontwikkelen. Dat raakte me. Ik leerde ook, hoe belangrijk het door de meesten van hen werd gevonden om een betaalde baan te hebben. Hoe vaak ik ook uitlegde, dat de uitkering die mijn cliënten ontvingen ook een wel verdiend salaris was. Dit bleek niet voldoende. Men ontleende daar niet genoeg status aan.
Vanuit de participatie gedachte werd mij steeds vaker gevraagd om in de maatschappij geschikte werkplekken te vinden, om zo de verbinding te zoeken, in plaats van speciale werkplekken te creëren. Tijdens deze “ontmoetingen” tussen de potentiële werknemers, die toch “wat anders” zijn en het reguliere bedrijfsleven liepen we vaak aan tegen onwetendheid en angst.
In 2016 heb ik de keuze gemaakt om als zelfstandig jobcoach te gaan proberen de brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de medewerker met een arbeidsbeperking. Met als achterliggende droom dat alle bewoners van onze aarde in hun eigen kracht staan en een maatschappij ontstaat, waar iedereen samen zo gelukkig mogelijk mag en kan zijn.

Voorafgaand daarop heb ik een korte periode mee mogen werken in een wijkteam. Ik wilde zeker weten, dat men op mij zat te wachten als jobcoach en wat voor bijdrage ik dan precies zou kunnen leveren. Ik ontdekte, dat op iedere straathoek wel iemand woont met één of andere arbeidsbeperking. Ik ontmoette ook hun hulpverleners. Mij viel op, dat in veel gevallen er sprake was van een enorme brij aan informatie, vragen, afspraken, ideeën en problemen, die de cliënt niet goed op een rijtje krijgt. Zo komt de cliënt niet tot de gewenste resultaten, waardoor de hulpverlener nodig blijft. Een visuele cirkel. Waar ik verwachtte, dat de hulpverlener samen met de cliënt zou zorgen voor rust en overzicht, door bv. te structureren, filteren, versmallen, weg te strepen, op een rijtje te zeten, groeperen, verhelderen, etc. gebeurde dit niet altijd voldoende naar mijn mening. Mijn handen begonnen (figuurlijk) te jeuken en ik wist zeker, dat ik me wilde gaan vestigen als zelfstandig jobcoach . Ik vond Iq coaches en de Pillar methodiek in dit traject als partner en leidraad voor mijn werk.

 

  

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies