1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

NAH (Niet aangeboren hersenletsel)

De Pillar-methodiek is goed in te zetten bij NAH omdat er sprake is van problematiek op meerdere levensgebieden. Zowel op het werk al privé merken mensen dat zaken die voorheen vanzelfsprekend waren nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Er is vaak duidelijk sprake van een breuklijn, er is een leven voor en na hersenletsel. Soms is werken niet meer mogelijk of nog maar gedeeltelijk. De gevolgen van NAH kunnen zichtbaar zijn in de relatie (karakterverandering, gebrek aan ziekte inzicht waardoor conflicten kunnen ontstaan) in uitvoerende taken, fysiek (verlamming, moeite met bewegen) en in de communicatie (moeite met woordvinding, trage spraak)

Achtergrondinformatie: Waarom NAH op een website over de PILLAR-Methodiek

De Pillar-methodiek is goed in te zetten bij NAH omdat er sprake is van problematiek op meerdere levensgebieden. Zowel op het werk al privé merken mensen dat zaken die voorheen vanzelfsprekend waren nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Er is vaak duidelijk sprake van een breuklijn, er is een leven voor en na hersenletsel. Soms is werken niet meer mogelijk of nog maar gedeeltelijk. De gevolgen van NAH kunnen zichtbaar zijn in de relatie (karakterverandering, gebrek aan ziekte inzicht waardoor conflicten kunnen ontstaan) in uitvoerende taken, fysiek (verlamming, moeite met bewegen) en in de communicatie (moeite met woordvinding, trage spraak)

Bij NAH treden cognitieve beperkingen op. Afhankelijk van de ernst van het hersenletsel en de plek waar het letsel zit in de hersenen kan sprake zijn van moeite met het bewaren van het overzicht (centrale coherentie) en moeite om de stap van denken naar doen te maken of initiatiefverlies (executieve functies) en in sommige gevallen problemen met inlevingsvermogen en sociale contacten (Theory of Mind). Ook kan sprake zijn van geheugenproblemen, vermoeidheid en stoornissen in de concentratie. Daarnaast is men vaak gevoelig voor prikkels uit de omgeving. Ondersteuning van een coach die helpt met het overzicht behouden, structuur en maatwerk ondersteuning biedt kan helpen om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren.

Soms is er sprake van gebrek aan ziekte-inzicht waardoor acceptatie en vragen om hulp moeilijk is. Misverstanden en conflicten kunnen makkelijk ontstaan. Meestal is het dan de omgeving (partner, kinderen, werk) die aan de bel trekt en om ondersteuning vraagt. Ondersteuning kan dan helpen om het netwerk te leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel en aan beide kanten aan begrip te werken. Als er wel ziekte inzicht is, is er vaak sprake van een levenslang proces om je weg te vinden in het leven.

NAH heeft gevolgen op existentieel niveau. Wat voorheen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Dingen kosten meer moeite, je kunt niet meer overal aan mee doen en vriendschappen en relaties kunnen veranderen. Dit leidt tot vragen op existentieel niveau.

Niet aangeboren hersenletsel kent veel verschijningsvormen. Sommige gevolgen zijn aan de buitenkant duidelijk te zien, zoals verlamming en motorische problemen. Andere gevolgen zoals concentratiestoornissen, geheugenproblemen, moeheid en cognitieve gevolgen zijn dat echter niet. Dit kan tot onbegrip en irritatie leiden bij de omgeving.

Nah is per persoon verschillend waardoor maatwerk noodzakelijk is. Op maat oplossingen zijn soms nodig om goed te kunnen functioneren. Vanuit de Pillar-methodiek kan gekeken worden welke oplossingen werken en hoe deze bereikt kunnen worden in werk en dagelijks leven.

NAH op het werk

Jaarlijks worden ongeveer 130.000 mensen getroffen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Nietaangeboren
hersenletsel kan ontstaan na een ongeval, een tumor, langdurig zuurstof tekort, een beroerte of een infectie. Veel van deze mensen zijn actief in het arbeidsleven. NAH kan grote gevolgen hebben voor privé en
werk. Wat merkt u als werkgever of werknemer van de gevolgen van hersenletsel? Waar moet u rekening mee houden? IQJobcoaches biedt naast autisme en ADHD ook jobcoaching voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In dit artikel worden enkele van deze gevolgen besproken. In een volgend artikel komen er meer aan bod.

Lees hier deel 1

Lees hier deel 2

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies