1 aanmelden nieuwe client

iQ Coaches

  • levenscoaching
  • pillar
  • voorlichting

Levenscoaching

Welkom op de informatiepagina van het Levenscoachingprogramma van iQ Coaches Nederland

Heb je (een vorm van) autisme of heb je ADHD? Of ben je partner of ouder van iemand met deze diagnoses?
Loop je hierdoor tegen problemen of obstakels aan en wil je deze graag oppakken en verder kunnen met je leven?
Heb je recent de diagnose gekregen en wil je nu graag onderzoeken hoe dit bij jou uitwerkt en wat dit voor jou in jouw leven betekent?
Wil je niet alleen onderzoeken wat de beperkingen zijn, maar juist ook op zoek naar wat het leven jou te bieden heeft?
Dan kunnen we zeker iets voor jou betekenen.

Levenscoaching bij autisme

Het Levenscoaching Programma van iQ Coaches is een beleidingsprogramma voor mensen met autisme (syndroom van Asperger, PDD NOS) of ADHD / ADD die op meerdere levensgebieden hulp of begeleiding nodig hebben. Als ander woord voor levensbrede begeleiding wordt ook wel levensloopbegeleiding gebruikt. iQ Coaches biedt hierbij een intensief en lichter begeleidingsprogramma aan.

Waarom Levenscoaching bij autisme of ADHD?

Mensen met een diagnoses zoals autisme of ADHD lopen vaak op meerdere gebieden binnen hun leven tegen problemen aan. Enkele algemene voorbeelden:
Er kan sprake zijn van misverstanden, ruzie, conflict of overbelasting. Dat kan thuis zijn, op het werk, op de opleiding of stageplaats. Er lopen meer zaken mis dan leuk is. Soms leidt dit tot crisis, agressie, ontslag.

Iemand heeft moeite met plannen van taken en activiteiten, met geld of administratie. Of met plannen van een studie of huiswerk.
Dan wel moeite met het omgaan met andere mensen, met anderen begrijpen of zelf begrepen worden.
Het kan ook zijn dat iemand wel merkt en ziet dat hem (haar) niet alles lukt, maar geen idee heeft waar dat door komt. En al helemaal niet hoe dit aan te pakken en hoe het wel goed te doen. Regelmatig raken mensen hierdoor de grip en het overzicht kwijt. Zowel de cliënt als de omgeving (vaak ouders) zijn of raken uitgeput.

De problemen stapelen zich op.
Vaak zijn overgangsfasen zoals zelfstandig gaan wonen, een opleiding beginnen of juist afronden, verandering van baan, huis enzovoort momenten waar het mis loopt of de spanningen hoog oplopen.

Talenten en mogelijkheden

Leven met autisme of ADHD is vaak niet makkelijk. Toch heeft men veelal dezelfde behoefte en ambitie als iedereen. Behalve onvermogen door autisme of ADHD hebben mensen bovendien ook hun talenten, vaardigheden en competenties.

Kort gesteld willen mensen met autisme en ADHD:
  • zoveel mogelijk zelfstandig het eigen leven leiden
  • zo optimaal deelnemen aan en van betekenis zijn voor anderen en de samenleving.
  • doen en realiseren wat men kan, wil en kan leren (groeien, zich ontwikkelen, uit het leven halen wat mogelijk is).

Dilemma bij autisme en ADHD

Dilemma bij deze behoeftes en ambities is dat men dit veelal niet alleen kan realiseren. Er is begeleiding of coaching nodig om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven.
Accpeteren dat men niet zonder begeleiding kan is vaak niet makkelijk. Soms is er begeleiding op meerdere levensgebieden nodig. Soms voor lange tijd, soms levenslang.
Om mensen met autisme en ADHD op hun weg door het leven te helpen, biedt iQ Coaches levensbrede begeleiding.

Levensbrede begeleiding bij autisme en ADHD

Dit is begeleiding op alle levensgebieden waar iemand tegen problemen aanloopt.
Levenbreed betekent ook:
Dat de omgeving, bijvoorbeeld de ouders bij de begeleiding betrokken worden.
Dat er aandacht is voor de belangrijke veranderingen binnen het leven, zoals de overgang van puberteit naar adolescentie of naar een andere opleiding of baan.
Dat door één coach, samen met de client en andere betrokkenen (ouders), alle probleemgebieden opgepakt worden.

De begeleiding wordt individueel bepaald.
Bij de ene persoon kan het betekenen dat we bepaalde zaken (voor kortere of langere termijn) overnemen, zodat de cliënt (of ouders) hiervan ontlast wordt, de druk minder wordt en hij of zij zijn of haar energie en tijd op de belangrijkste zaken kan richten.
Bij een ander gaan we meteen aan de slag met het vizier op de toekomst gericht. Al doende komen problemen boven en pakken we deze op. Hierdoor kunnen we aan de hand van concrete en actuele situaties aan vaardigheden en competenties werken, om zo de gewenste doelen te behalen.

In het algemeen geldt dat door deze benadering er overzicht en rust wordt gecreëerd, stress, crisis en agressie verminderen en dat er ruimte ontstaat voor groei en ontwikkeling.

Activiteiten binnen de levensbrede begeleiding

Binnen de Levenscoaching bieden en geven wij Levensbrede Begeleiding. Uitgesplitst naar losse onderdelen, producten of activiteiten kan men aan de volgende denken

Lees hier verder

Hoe dan wel? zorginnovatie in de praktijk, de winst van de levensbrede begeleiding

Het nieuwe boek van Herman de Neef is uit!

Klik hier voor de preview van het boek

Klik hier om het boek via onze webshop te bestellen

hoe dan wel1

Persbericht "Hoe dan wel?"

 

hoe dan wel1

Vrijdag 24 november jl. ontving Swanet Woldhuis, directeur NVA,tijdens het drukbezochte jaarcongres van de NVA in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het boek van Herman de Neef getiteld ‘’Hoe dan wel?’’.

Klik hier voor de printversie van het persbericht

Autisme en zingeving

herman witte blouse podium
Herman de Neef
vertelt hier over
Autisme en Zingeving

Boek bestellen

step0001390x113
Bestel hier het boek!
Je kunt je hier ook
inschrijven
voor onze workshop

Op weg naar rust bestellen

Op weg naar rust bestellen

Andere boeken

Andere boeken

Reacties en recensies

Reacties en recensies