Podcast #4: autisme en ouderen

Voor veel mensen met autisme zijn overgangsfases zoals verhuizen of een nieuwe baan lastige situaties. Ook als je ouder wordt zijn er veel leeftijdsgebonden veranderingen zoals pensioen, lichamelijke achteruitgang of verlies. Maar over ouderen met autisme is nog weinig bekend.

We gaan in deze podcastaflevering in gesprek met Frans Jacobs. Frans is zelf een oudere met de diagnose autisme. Hij is initiatiefnemer van het project ‘Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme’ dat op 1 juni 2022 is gestart. Met het project willen zij ouderen met autisme een hulpmiddel aanbieden om het leven aangenamer te maken. Het project wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat ‘Volwaardig leven met autisme’ in samenwerking met andere ouderen met autisme, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NvA), ervaren hulpverleners, autisme-onderzoekers en social designers. 

Klik hier om de aflvering te beluisteren op Spotify.

Wil je meer weten of dit project?

Op Han.nl vind je een beknopte beschrijving van het project en contactmogelijkheden. Binnenkort publiceren Frans en zijn collega’s meer over het project op de website van samenwerkingspartner de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Zingeving door levensbrede
begeleiding van mensen met
autisme en ADHD.

Copyright © iQ Coaches. All rights reserved