iQ Coaches nieuws januari 2015

Als je deze mail niet goed kunt zien, bekijk 'm dan online.
iQ Coaches

Beste lezers,

Als eerste wensen we iedereen een geweldig en inspirerend 2015 toe.

2015 belooft een spannend jaar te worden voor velen die tot op heden aanspraak maakten op begeleiding vanuit de AWBZ.
Er is nog veel onduidelijk. Onduidelijk is hoe de overgang naar de WMO gaat uitpakken. Hoe de participatiewet vorm krijgt. Wat de gevolgen zijn van de verandering door de decentralisatie binnen Jeugdzorg. Hoe bezuinigingen op begeleiding binnen onderwijs uitwerken.

Naast onzekerheden zijn er ook mooie ontwikkelingen voor 2015; binnen en buiten iQ Coaches.
Binnen iQ Coaches organiseren we voor al onze iQ Coaches begin dit jaar een dag deskundigheidsbevordering. Hier leren we alles over de ontwikkelingen rondom het PGB, de Wet langdurige Zorg, Wajong en de Participatie wet.
We hopen dat we daarmee onze cliënten zo goed mogelijk kunnen helpen op hun weg binnen alle veranderingen.

Buiten iQ Coaches is er de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken. Vele mensen en organisaties, waaronder ook iQ Coaches, hebben bijdragen geleverd en zo in gezamenlijkheid meegewerkt om meer bekendheid aan autisme te geven.
Het is de bedoeling dat op 2 april 2015 (Wereld Autisme Dag) de werkgroep haar eindpresentatie geeft en dan ook websites lanceert die toegang bieden tot velerlei zaken en vragen rondom autisme. Voor exacte data en informatie: www.vanuitautismebekeken.nl

Vanuit iQ Coaches hebben we het voornemen om op 6 juni 2015 een landelijk evenement te organiseren. Bedoeld voor onze cliënten, onze netwerkcontacten en verder iedereen die van een dag vol energie en inspiratie wil genieten.
Meerdere iQ Coaches geven daar een lezing of workshop over hun expertise. Thema's zullen variëren van werk en autisme, mindfulness tot een existentiële gespreksgroep. Schrijf deze dag vast in je agenda. Vanaf maart volgt meer informatie.

 

iQ Coaches op naar 2016

2015: we gaan er een mooi jaar van maken!

 

Marjolein en Herman de Neef

 

 

Wil je deze mail niet meer ontvangen? Schrijf je uit