Skip to main content

Feedback en klachtenregeling

Het is in belang van onze inspired Quality (iQ) dienstverlening dat wij, als organisatie, feedback van onze cliënten krijgen en deze feedback gebruiken om onze organisatie te verbeteren.

iQ Coaches streeft naar een sfeer waarin cliënten, hun relaties en familieleden, in openheid met onze coaches en medewerkers kunnen communiceren. Jouw vragen, suggesties en klachten nemen wij altijd ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan jou en anderen te verbeteren.

Wij maken onderscheid tussen feedback, incidenten, klachten en claims. 

Medezeggenschapregeling: cliëntenfeedback

Cliënten kunnen het beste opkomen voor hun eigen belangen en wij vinden het belangrijk dat cliënten hun stem kunnen laten horen.

Bij aanvang van een begeleidingstraject zal de iQ Coach de nieuwe cliënt ook wijzen op de mogelijkheden om betrokken te worden bij de ontwikkeling van onze dienstverlening op de hier beschreven wijze.

Een cliëntenraad is door de relatief snelle doorstroom van cliënten niet praktisch uit te voeren. Ook het feit dat wij geen locaties hebben waar cliënten worden ontvangen, maar dat onze coaches zelfstandige ambulante begeleiders zijn, die bij de cliënt op bezoek komen, speelt hier een rol bij. Ieder jaar houden wij een cliënttevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek kunnen cliënten anoniem hun mening geven over de begeleiding van de iQ Coach. De resultaten worden door de organisatie iQ Coaches geanalyseerd en individueel besproken met iedere coach.

Met onze Ideeënbus zorgen we ervoor dat onze cliënten bij de ontwikkeling van onze dienstverlening worden betrokken en wij hun feedback mee kunnen nemen bij de permanente verbetering van onze kwaliteit. Wat vind jij als cliënt belangrijk en hoe ervaar je onze zorg- en dienstverlening?

Mochten er vanuit de organisatie plannen op stapel staan die voor jou als cliënt veranderingen met zich meebrengen, dan zal jouw coach je daarover informeren. Dat is de meest korte en de meest vertrouwde lijn tussen organisatie en cliënt. Je kunt dan aangeven dat je gehoord wilt worden over deze verandering. Wij zullen dan een hoorzitting organiseren.

We ontvangen graag jouw feedback of tips via onze (digitale) Ideeënbus:
iQ Coaches
Postbus 90055
1006 BB Amsterdam
of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij nemen je idee binnen uiterlijk twee weken in behandeling en nemen, mocht je dat willen, hierover contact met je op.

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over een traject, begeleiding of de gang van zaken? Meld het ons. Alleen dan kunnen we hierop actie ondernemen zodat de kans dat deze situatie zich nogmaals voordoet klein wordt.

Het doel van de klachtenprocedure is elke uiting van ontevredenheid naar tevredenheid van de cliënt op te lossen, zonder daarbij de belangen van anderen uit het oog te verliezen. Klachtendossiers worden een jaar bewaard.

Lees hier onze Klachtenregeling in PDF-formaat. 

Een incident melden

Een incident is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de begeleiding. Een incident wordt intern afgehandeld met als doel dat cliënt en coach er samen uitkomen, onder regie van het hoofdkantoor.

Alle incidentmeldingen worden geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen na ontvangst wordt de melding door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Wij streven ernaar de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen, tenzij nader onderzoek nodig is. In dat geval wordt tijdig aan de betrokkenen gemeld wanneer uitsluitsel over de melding gegeven kan worden.

Je kunt jouw incident schriftelijk indienen bij:
iQ Coaches
Postbus 90055
1006 BB Amsterdam

of per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stuur een ingevuld klachtenformulier mee met jouw klacht. Wij nemen een incident binnen twee weken in behandeling.

Een klacht melden

Wanneer de cliënt en coach er samen niet uitkomen is er sprake van een klacht. Een klacht zal worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris van iQ Coaches is een onafhankelijk en onpartijdige medewerker van de organisatie. De klachtenfunctionaris neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met betrekking tot alle informatie die door jou en/of andere betrokkenen wordt verstrekt. Zij waakt ervoor dat privacy van alle betrokkenen gewaarborgd blijft. Wij passen hoor en wederhoor toe. Beide partijen krijgen de mogelijkheid hun standpunt kenbaar te maken. Ook krijgt ieder de informatie of stukken waarop een eventueel oordeel is gebaseerd. Het de taak van de klachtenfunctionaris als gevolg van de klacht verbeteringen te signaleren en zo de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. 

Je kunt jouw klacht schriftelijk indienen bij:
iQ Coaches
Postbus 90055
1006 BB Amsterdam

of per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stuur een ingevuld klachtenformulier mee met jouw klacht. Wij nemen een klacht binnen twee weken in behandeling.

Als je vindt dat jouw klacht onvoldoende of onjuist is behandeld door de klachtenfunctionaris of als je het niet eens bent met de uitspraak of aanbeveling, dan kun je tot zes weken na ontvangst van de uitspraak bezwaar aantekenen. De klacht zal dan voorgelegd worden aan onze onafhankelijke klachtencommissie via Quasir. De uitspraak op dit bezwaar is bindend voor iQ Coaches en eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld. Klachtendossiers worden een jaar veilig bewaard. 

Mocht je vinden dat je schade hebt opgelopen als gevolg van het (niet) handelen van jouw coach of een medewerker van iQ Coaches, dan kun je een claim indienen. Claims zullen worden voorgelegd aan onze verzekeraar.

Voor het functioneren en verbeteren van onze website gebruiken wij gebruiken cookies.

Cookie instellingen

Om onze website te analyseren en verbeteren gebruiken we cookies.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de website.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen wij (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website om die voor jou te optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Wij gebruiken marketing cookies voor het bijhouden van hoe onze bezoekers de website gebruiken.