Resultaten Coach Finder
Telefoon: 0642112170

Stefan Lenting

Werkgebied: Twente - De Achterhoek - Raalte - Olst Wijhe - Deventer

Coach AD(H)D, Autisme

Een diagnose zegt niets over wat jij nodig hebt in het leven, jouw leven. Mijn motto is: “Samen kunnen we de hele wereld aan”. Als coach kan ik helpen om actie te ondernemen, structuur in je leven te brengen, door op gelijkwaardig niveau met elkaar te communiceren. Tevens kan ik de tolk zijn naar mensen die autisme niet begrijpen, dit kan zijn op je werk, op school of misschien wel je directe omgeving (familie/vrienden). Mijn cliënten help ik door er voor ze te zijn, duidelijke afspraken te maken en te werken vanuit de PILLAR-methodiek.

Beschikbaar

Stefan Lenting

Werkgebied: Twente - De Achterhoek - Raalte - Olst Wijhe - Deventer

Een diagnose zegt niets over wat jij nodig hebt in het leven, jouw leven. Mijn motto is: “Samen kunnen we de hele wereld aan”. Als coach kan ik helpen om actie te ondernemen, structuur in je leven te brengen, door op gelijkwaardig niveau met elkaar te communiceren. Tevens kan ik de tolk zijn naar mensen die autisme niet begrijpen, dit kan zijn op je werk, op school of misschien wel je directe omgeving (familie/vrienden). Mijn cliënten help ik door er voor ze te zijn, duidelijke afsp...

Beschikbaar

Specialisme

Levenscoaching

Elke levensfase brengt weer nieuwe problemen met zich mee, ik vervang het woord problemen graag voor uitdagingen, dit voelt wat minder zwaar en opent de weg om te kijken naar oplossingen.

Door levensbrede begeleiding help ik je graag door deze levensfases heen, dit betekent dus ook dat we voor een langere periode de verbinding aangaan en niet regelmatig van coach gaan wisselen.

Er kunnen meerdere hulpvragen zijn.
Dit kunnen onder andere zijn: financiën, huisvesting, werk, opleiding, gezondheid, sociaal netwerk en tijdsbesteding.

Ik kijk graag naar mogelijkheden om deze samen met jou aan te pakken.

Jobcoaching

  • Hoog ziekteverzuim?
  • Slechte sfeer op het werk?
  • Dreig je uit te vallen?
  • Uitgevallen met een Burn-out?

Autisme en werk zijn factoren die prima bij elkaar passen, als het voor iedereen even duidelijk is wat de opdrachten/werkzaamheden zijn en er begrip kan zijn voor situaties die spontaan kunnen ontstaan door autisme bij een werknemer.

Bij veel werkgevers is het vaak niet bekend dat iemand dreigt uit te vallen met autisme, AD(H)D, PTSS. Deze werknemer wordt dan geacht naar de bedrijfsarts te gaan, deze arts zal niet snel van de werknemer horen wat ten grondslag ligt aan het uitvallen en zal een re-integratie voorstel doen, wat vaak een protocol is.

Door een Jobcoach aan de werknemer te verbinden, zal hij eerder vertellen wat ten grondslag ligt aan zijn uitvallen op het werk. De Jobcoach komt naar de werkplek van de werknemer, die voor de werknemer vertrouwd voelt, dit geeft hem de veiligheid om zich open te stellen en zijn verhaal te doen bij de Jobcoach. Samen met de Jobcoach kan er dan gewerkt worden aan de problematiek die de werknemer heeft ondervonden, dit zal samen met de leidinggevende van de werknemer besproken worden, om samen naar de toekomst te kijken.

Werkwijze

Werkend vanuit de verbinding en gelijkwaardigheid is voor mij essentieel om de cliënt optimaal en levensbreed te kunnen begeleiden.
Als mens en als coach gun ik iedereen hun innerlijke rust, om vanuit die rust te ontwikkelen.

Vanuit deze verbinding stellen we samen de doelen op en werken we hieraan. In de praktijk is het vaak zo dat we werken aan een doel, maar er op dat moment iets anders dringend aandacht nodig heeft, dit zal dan voorrang krijgen en gaan we daar eerst samen mee aan het werk. Voor mij als coach is het belangrijk om te weten wat JIJ nodig hebt.


Specialisme

Levenscoaching

Elke levensfase brengt weer nieuwe problemen met zich mee, ik vervang het woord problemen graag voor uitdagingen, dit voelt wat minder zwaar en opent de weg om te kijken naar oplossingen.

Door levensbrede begeleiding help ik je graag door deze levensfases heen, dit betekent dus ook dat we voor een langere periode de verbinding aangaan en niet regelmatig van coach gaan wisselen.

Er kunnen meerdere hulpvragen zijn.
Dit kunnen onder andere zijn: financiën, huisvesting, werk, opleiding, gezondheid, sociaal netwerk en tijdsbesteding.

Ik kijk graag naar mogelijkheden om deze samen met jou aan te pakken.

Jobcoaching

  • Hoog ziekteverzuim?
  • Slechte sfeer op het werk?
  • Dreig je uit te vallen?
  • Uitgevallen met een Burn-out?

Autisme en werk zijn factoren die prima bij elkaar passen, als het voor iedereen even duidelijk is wat de opdrachten/werkzaamheden zijn en er begrip kan zijn voor situaties die spontaan kunnen ontstaan door autisme bij een werknemer.

Bij veel werkgevers is het vaak niet bekend dat iemand dreigt uit te vallen met autisme, AD(H)D, PTSS. Deze werknemer wordt dan geacht naar de bedrijfsarts te gaan, deze arts zal niet snel van de werknemer horen wat ten grondslag ligt aan het uitvallen en zal een re-integratie voorstel doen, wat vaak een protocol is.

Door een Jobcoach aan de werknemer te verbinden, zal hij eerder vertellen wat ten grondslag ligt aan zijn uitvallen op het werk. De Jobcoach komt naar de werkplek van de werknemer, die voor de werknemer vertrouwd voelt, dit geeft hem de veiligheid om zich open te stellen en zijn verhaal te doen bij de Jobcoach. Samen met de Jobcoach kan er dan gewerkt worden aan de problematiek die de werknemer heeft ondervonden, dit zal samen met de leidinggevende van de werknemer besproken worden, om samen naar de toekomst te kijken.

Werkwijze

Werkend vanuit de verbinding en gelijkwaardigheid is voor mij essentieel om de cliënt optimaal en levensbreed te kunnen begeleiden.
Als mens en als coach gun ik iedereen hun innerlijke rust, om vanuit die rust te ontwikkelen.

Vanuit deze verbinding stellen we samen de doelen op en werken we hieraan. In de praktijk is het vaak zo dat we werken aan een doel, maar er op dat moment iets anders dringend aandacht nodig heeft, dit zal dan voorrang krijgen en gaan we daar eerst samen mee aan het werk. Voor mij als coach is het belangrijk om te weten wat JIJ nodig hebt.


Zingeving door levensbrede
begeleiding van mensen met
autisme en ADHD.

Copyright © iQ Coaches
All rights reserved