Opleiding tot PILLAR-coach

In de post hbo PILLAR-opleiding leer je levensbreed denken en werken voor een integrale aanpak in de zorg. De gevolgen van een psychische kwetsbaarheid zoals autisme, ADHD of HSP zijn vaak levensbreed, levensdiep en levenslang. Begeleiding vraagt dan ook om een levensbrede, alle aspecten van het leven, levensdiepe, van praktische begeleiding tot zingeving, en levenslange, hulp wanneer dat nodig is, benadering.

4 redenen om PILLAR-coach te worden

🍀 Als PILLAR-coach is gelijkwaardigheid tussen jou en je cliënt de basis van je werkwijze
🍀 Als PILLAR-coach ben je in staat op levensbrede wijze naar je cliënt te kijken en te zien wat hij nodig heeft om verder te komen in zijn leven
🍀 Als PILLAR-coach zie je ook de existentiële gevolgen van de problematiek van jouw cliënt. Als je hier zicht op hebt, heb je ook oog voor het toekomstperspectief
🍀 Als PILLAR-coach kun je werken met een methodologisch raamwerk om een levensbrede analyse te maken en hier vervolgens naar te handelen.

De post hbo PILLAR-opleiding

is erkend door het CPION

✔ is geregistreerd bij DUO

✔ Je komt in aanmerking voor het STAP-budget

Vraag de studiegids aan voor alle informatie.

De PILLAR-methodiek: van probleemgericht naar mensgericht

In de PILLAR-methodiek gaan we uit van de diepliggende behoefte van mensen om van betekenis te willen zijn voor zichzelf en voor anderen.

De PILLAR-methodiek is ontwikkeld om vanuit begrip en erkenning van de gevolgen van een problematiek op iemands leven een klimaat van rust en veiligheid te creëren. Met name mensen met autisme met een normale of hogere intelligentie herkennen zich en voelen zich erkend door deze methodiek. De PILLAR-methodiek betrekt vanzelfsprekend direct betrokkenen (ouders, partner, mentor, collega’s) als belangrijke steunfactoren binnen het ondersteunend netwerk. Niet het probleem, maar het leven zelf is daarbij leidraad.

De methodiek gaat niet uit van een probleem of onvermogen, ontkent deze evenmin, maar sluit als eerste aan bij existentiële waarden van mensen om zelfstandig te leven en de regie op het eigen leven te krijgen. Levensbrede problematiek vraagt om een levensbrede oplossing. Maar: hoe pak je dat aan? Om levensbreed te kunnen begeleiden, moet er een omslag gemaakt worden van een reguliere, probleemgerichte aanpak naar een moderne visie op mens en zorg: een mensgerichte aanpak.

De PILLAR-methodiek is een succesvolle manier van levensbrede begeleiding in de praktijk. Je leert de problematiek levensbreed in kaart te brengen, je wordt bewust van de (vaak levensdiepe) gevolgen van een diagnose én je leert hoe je dit vertaalt naar het leven van jouw cliënt, leerling of student.

De PILLAR-methodiek biedt een methodologische basis en handvatten om mensen te coachen op basis van een levensbrede benadering. Levensbreed in alle opzichten van het leven: ze omvat de verschillende levensgebieden, omvat begeleiding bij de verschillende levensfasen en heeft aandacht voor de meer zingevende vragen. 

Met de PILLAR-methodiek werken aan het verstevigen van een aantal belangrijke pijlers onder het bestaan van de coachee zodat zijn of haar leven een stevig fundament krijgt om verder op te bouwen. De zes pijlers van PILLAR zijn:

Presentie

Present zijn en het volgen van de cliënt in plaats, tijd en tempo
Presentie

Interactie

Vertrouwen, communicatie en sociale vaardigheden
Interactie

Levenscoaching

Aandacht voor alle levensgebieden, ook aandacht voor zingeving
Levenscoaching

Luisteren

Luisteren met al je zintuigen: een levensbrede analyse
Luisteren

Actie

Kloof tussen denken en doen overbruggen, mensen weer in beweging brengen
Actie

Rust

Vanuit rust krijgen groei en ontwikkeling weer een nieuwe kans
Rust

Voor wie is de PILLAR-methodiek ontwikkeld?

Levensbrede begeleiding sluit goed aan bij mensen die door een problematiek moeite hebben met overzichtsverwerving en behoefte hebben aan rust. De PILLAR-methodiek is speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme, maar ook heel goed toepasbaar op de volgende diagnoses:
ADHD
Hoog gevoeligheid, HSP
Hoogbegaafheid
Schizofrenie
Ex-verslaving
Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS)
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Licht Verstandelijke Beperkingen
Dementie
Schizofrenie

Wat zeggen anderen over de PILLAR-opleiding?

Nicolette Zeestraten (voormalig adviseur arbeid en gezondheid, nu iQ Coach)

"De opleiding geeft zeker een stuk persoonlijke ontwikkelingen handvatten voor zowel privé als mijn praktijk als coach. Het geeft zowel inzicht in hoe het werkt, hoe je ervoor kunt zorgen dat men zich gehoord en gekend voelt, hoe je kunt sturen naar zuivere gespreksvoering met aandacht voor zowel de cliënt als betrokkenen."


Maaike Vertregt (Psycholoog en iQ Coach)

"Het mooiste aan de PILLAR-Methodiek vind ik dat je op zoek gaat naar de essentie van je cliënt en dat je met je cliënt een op maat gemaakte oplossing zoekt om het leven zo prettig mogelijk te leven."

Voor wie is de opleiding geschikt?

De post-hbo PILLAR-opleiding is voor iedereen die zich wil verdiepen in levensbreed denken en werken. Een voorwaarden is dat je bent in het bezit van een diploma op hbo- of wo-niveau en werkzaam bent (geweest) in de zorg- of onderwijssector. Dit kan zijn als zelfstandige, in loondienst, als beleidsmedewerker of consulent bij een gemeente of overheid. Voldoe je niet aan deze opleidingseis? Stuur ons dan je cv met een motivatiebrief en een verzoek om een persoonlijk intakegesprek te voeren om te beoordelen of de opleiding bij je past.

Voor zorgmedewerkers en coaches

In de zorg moet men integraal kunnen werken. In het onderwijs is passend onderwijs en inclusie het credo. Van beroepskrachten in zorg en onderwijs wordt veel gevraagd aan kennis en vaardigheden. De PILLAR-opleiding geeft houvast en is geschikt voor leerkrachten, (zelfstandige) coaches en (ambulant) begeleiders. Met de opleiding leren coaches en begeleiders, leerkrachten en docenten van kinderen, jongeren en volwassen met een psychiatrische diagnose om levensbreed te denken en te werken.

Voor WMO-consulenten en beleidsmakers van gemeenten

Voor beleidsmakers van gemeenten en WMO-consulenten is het vaak lastig de door de overheid opgelegde taken als participatie, integraal, eigen regie, te vertalen naar haalbare en effectieve werkmodellen. De PILLAR-Methodiek helpt hierbij. De PILLAR-methodiek sluit goed aan bij de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): • stimuleren van de zelfredzaamheid van een cliënt • maatschappelijke participatie • aanspreken en gebruik maken van hulpbronnen uit het informele circuit

In 12 lesdagen je diploma behalen

De studielast bedraagt in totaal 350 uren die gelijk staan aan 12,5 EC (European Credits). Dit zijn zowel lesdagen als voorbereidingstijd. De post hbo-opleiding bestaat uit*:

  • 10 lesdagen tot het examen
  • 2 aanvullende workshops later in het jaar en een terugkomdag
  • Gedegen voorbereiding van de modules
  • Het maken van voorbereidingsopdrachten
  • Huiswerk- en implementatie opdrachten
  • Het maken van portfolio opdrachten
  • Literatuurstudie examen voorbereiding

Na een succesvolle afronding van de PILLAR-opleiding en het behalen van het examen, ontvang je een officieel erkend post hbo-diploma. Je beheerst de PILLAR-methodiek en je bent in staat om jouw cliënten, leerlingen of studenten op effectieve en duurzame wijze te begeleiden.

*Onder voorbehoud van veranderingen.

Schrijf je in!

Ben je enthousiast geworden en wil je je verdiepen in levensbreed denken en werken? Vraag hier de studiegids aan voor meer informatie.

Op weg naar rust

Op weg naar rust: de PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding

“U bent de eerste die naar ons luistert …” zegt een moeder in tranen door de telefoon. Ze is niet de enige moeder die dat verzucht. De meeste mensen die ik heb begeleid hebben al vele hulpverleningscontacten achter de rug. Bijna allemaal zijn ze bij de eerste kennismaking verbaasd: voor het eerst treffen ze iemand die echt luistert, hun pijn en problemen (h)erkent. Eindelijk voelen ze zich gehoord en durven ze samen met de coach op weg te gaan naar een leven dat leuker en rijker zal zijn.”

In dit boek geeft grondlegger van iQ Coaches en de PILLAR-methodiek Herman de Neef inzicht in de PILLAR-methodiek. Het is een toegankelijk geschreven boek waarin uitgebreid wordt beschreven waar de letters PILLAR voor staan en er komen verschillende voorbeelden uit de coachingspraktijk aan bod. Voor professionals, al dan niet in opleiding, zitten er bruikbare tips en oefeningen in om de methodiek in praktijk toe te passen.

Zingeving door levensbrede
begeleiding van mensen met
autisme en ADHD.

Copyright © iQ Coaches. All rights reserved